Vlog & Blog

2002'den Bu Yana En Yüksek GSYH

Türkiye’nin dış borcu yılın çeyreğinde 412,4 milyar dolara ulaştı. Burada daha dikkat çeken olay borcun GSYH’ye oranı. Oran  % 49.1’a kadar çıktı.
Dış borç stokunun GSYH’ye oranında en yüksek düzey % 54.8 oranıyla 2002’de oluşmuş. En yüksek ikinci oranı da bu yıl gördük. 2005 yılında %40 ların altına düşmüş, yani 2005-2012 arasında hep % 40’ın altında seyretmiş. Bu yıllarda doların düşük olması da etken.
Bu borcun 123 milyar doları kamu kesimine, 809 milyon doları Merkez Bankası’na ait. Özel sektörün borcu ise tam 289 milyar dolar düzeyinde. Toplam dış borcun 102 milyar doları kısa vadeli, 310 milyar doları da uzun vadeli.
2002’den 2017 Mart sonuna kadar özel sektörün borcu tam % 570 oranında artış gösterdi. Kamu sektörünün borcunda % 90 artış olurken, Merkez Bankası’nın dış borcu % 96 oranında geriledi.
Peki dış borcun artması bizi neden ilgilendiriyor?
Döviz kuruyla yola çıkabiliriz. Özel sektör, kamu hatta sokakta ki vatandaşı bile ilgilendirdi bu durum.
Döviz kuru artışının sebebi arandı belki de suçlusu. İddiaya göre döviz borcu olan şirketler tetiklemişti. Daha sonra dış borcu olan şirketlere bazı kolaylıklar sağlandı da bu şirketlerin dövize akım etmeleri önlendi.