Projelerimiz

Altın Fil İhracat Ödülleri

Altın Fil İhracat Ödülleri
Atın fil ihracat Yarışması ve Altın Fil İhracat Ödülleri İhracat bir ülkenin bitmeyen savaşıdır. Bu savaşta komutanlar ihracatçılardır. Bence bu ihracatçıların her birine birer kahraman muamelesi yapmalıyız.

Çünkü geleceğin savaşı ekonomidir. Bu ekonomi zenginliğin ve refahın habercisi olacaktır. Hans Klause Switsen bu sözdeki gibi gerçek kurtuluş savaşının ekonomik olduğu bilincindeki bir organizasyon olarak, ihracata katkıda bulunan tüm çalışmaları ödüllendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla İGEME – İhracatı geliştirme derneği ve diğer platformlar ile birlikte yayınlanan anketler ve yapılacak diğer anket çalışmaları ile belirlenecek kişi kurum ve kuruluşlara Altın Fil ihracat Ödülleri vereceğiz.

Bununla birlikte vizyonumuzun bir gereği olarak ihracatta başarıyı daimi kılmak için ve geleceğin ihracat fikirleri için şimdiden çalışmak adına; “Hedef 500 Milyar Dolar İhracat Ama NASIL ” sorusunu ile açılan yarışmanın konusunu da, bu slogan paralelinde “500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için herkesin, ihracatımızı arttıracak yaratıcı ve yenilikçi fikirleri ile gerçekçi ve uygulanabilir önerilerini almak” şeklinde ifade ediyoruz.
Altın Fil İhracat Ödülleri

Ödüller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Birinciye 50.000.-TL

İkinciye 10.000.-TL

Üçüncüye 5.000.-TL

Üç adet de mansiyon (laptop Bilgisayar)

Altın Fil İhracat Ödülleri
Dünya Ticaret Örgütü’nün temel hedefi olan ‘dünya ticaretinin engellerden arındırılması ilkesi doğrultusunda, uluslararası ticarette rekabet ve yaratıcılık her geçen gün daha da çok ön plana çıkmaktadır. Hatta bu iki kavramın dünya ticaretini yönettiği ve yönlendirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ülkemizde de, 1980 yılından bu yana, Hükümet Programlarının tümünde yer alan ‘ihracata dayalı kalkınma modelinin benimsendiği’ hususu, global ölçekteki gelişmelere paralellik arz etmektedir. Bunun yanında “2023 yılında 500 milyar dolar ihracat” hedefi de, kamuoyunda “ihracatçı ülke olmak” yolunda bilinç yaratmak açısından önemlidir. Firmamız ve Enstitümüz, dünya piyasalarına açılma yönünde önemli mesafeler kat eden ülkemizin, uluslararası ticaretteki baş aktörler arasında yer alması için, dış ticaretin önemini kavramış, ülke kalkınmasında ihracatın ‘tek çare’ olduğuna inanan genç, yenilikçi ve yaratıcı beyinlere ihtiyaç olduğuna inanmaktadır. Yarışmanın somut amaçları;

Üniversite gençliğinin dış ticarete ilgisini çekmek

Dış Ticaret konusunda fikri ve projesi olan herkesin sesi olmak

Dış Ticarette başarıyı ödüllendirerek motivasyon sağlamak

Dış ticaret bilinci uyandırmak ve yerleştirmek

Yaratıcı düşünceyi teşvik etmek

Kariyer yönlendirmesi yapmak ve Ülkemizin ihracat politikasına ve hedeflerine katkıda bulunmaktır.

Yarışmaya son katılma tarihi 1art0 Ağustos 2018 günüdür.

Dereceye giren fikir ve çalışmalar, değerlendirilerek ilgili kurumlara iletilecek; Jüri tarafından yüksek görülenler ise, yazı sahibi ile birlikte proje haline getirilip, ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır. Yayınlanabilir bulunan ilk 50 (veya katılım ve nitelik yoğunluğuna göre daha fazla) proje Enstitümüz tarafından kitap haline getirilecektir.

Altın Fil İhracat Ödülleri “Yarışma Takvimi”

10 Ekim 2020: Son katılım tarihi

11- 31 Ekim 2020: Projelerin değerlendirilmesi

1 Kasım 2020: Sonuçların açıklanması

(İnternet sitemiz ve basın toplantısı yolu ile)

6 Kasım 2020: Ödül Töreni

Ödül töreni Haliç Kongre ve Fuar Nerkezinde yapılacaktır.

Yarışma Jürisi:

KOŞULLAR

 1. Yarışma, 15 yaşından büyük herkese açıktır.
 2. İhracat gelirlerimizin 500 milyar dolara ulaşmasına yönelik yenilikçi, yaratıcı ve uygulanabilir yöntem ve fikirler sunan yazılar değerlendirmeye alınacaktır.
 3. Bu ana eksende, katılımcıların, yazılarında;
 4. Üretim ve istihdamın arttırılması,
 5. İhracatın desteklenmesi ve teşviki,
 6. Ürünlerimize uluslararası rekabet gücü kazandırılması,
 7. Katma değer yaratılması,
 8. Markalaşma ve imaj oluşturulması,
 9. İhracatın, liman, nakliye, lojistik gibi alt yapısının güçlendirilmesi,
 10. İhracat kompozisyonunda ileri sanayi ürünleri ağırlıklı yapının sağlanması,
 11. İhracatta yeni yöntemler gibi konularla, yenilikçilik içeren benzeri diğer konulardaki önerilere yer vermeleri gerekecektir.
 12. sadece katılmak değil buraya gelmekte kaz andır. bize ulaş verelim ödülünü

Örneğin; “Yurt dışı fuar katılımlarında verilen devlet desteğinin m2 başına % 50’den % 75’e çıkarılması” türünden, yaratıcılık ve yenilikçilik içermeyen öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Altın Fil İhracat Ödülleri – PROJELERİN bir “Konu Başlığı” olacaktır.

Ayrıca, yazılar aşağıdaki alt başlık planına göre hazırlanacak, bu alt başlıklar da yazılarda yer alacaktır: Anlatılan/savunulan fikrin seçim nedeni Somut öneriler ve bu önerilerin uygulanabilirlik durumu
Sağlanacak faydalar 4. Katılımcılar fikirlerini, en fazla 3 (üç) adet A4 sayfaya (12 punto times new roman, tek satır aralığı) yazacaklardır.

Yazılar sadece e-posta yoluyla igeme@www.igeme.com.tr adresine alınacaktır.

Yazıların baş kısmında;

– Katılımcının adı-soyadı

– İletişim bilgileri (e-posta; GSM)

İGEME, Yarışma Jürisi tarafından ödüle değer proje bulunamaması halinde, ödülleri kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.