Haberler

Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Döviz kazandırıcı faaliyet, en kapsamlı tanımıyla karşılığında ulusal ekonomiye döviz girişi olan faaliyetleri işaret etmektedir. İhracat işlemleri en önemli döviz kazandırıcı faaliyet olarak karşımıza çıkar. Bu işlemler dışında da döviz kazandırıcı faaliyetler bulunmaktadır.
Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması, hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü daha da arttırması ve 2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefe ulaşabilmesi amacıyla, döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri hakkında karar, resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması hedefiyle, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Destekleyen bazı maddeler vardır. Bunlar;

 • Ürün-Hizmet Tescil Desteği
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma – Etkinlik Desteği
 • Bireysel Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Ayrıca Türk Eximbank Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Belirtilen alanlardaki projeler Bankamızca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara, TL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenecektir.