Vlog & Blog

Ekip Çalışması

Alexis Carrel’in sözüyle başlayalım yazıya. ‘Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen hatta bir rahip ya da siyaset adamı, tek başına insanların yaşamını düzeltemez. Çünkü hepsi yaşamın yalnız bir cephesini tanırlar.” Demiş.
İhracatta olduğu gibi her sektörde de bu böyledir. İnsan toplumsal bir varlık olduğuna göre kendisinden başka birine veya birilerine mutlaka ihtiyaç duyar. İnsanlar görevlerini amaçlı, sorumlu ve gönüllü bir şekilde yaparsa birbirlerini destekler böylelikle ekip çalışması ortaya çıkar. Ekip çalışması anlayışı içerisinde bilgi, beceri ve tecrübelerini birleştirerek, ihtiyaçların karşılanmasında veya sorunların çözülmesinde fikir birliği edilmesinde, sonuca birlikte gidilmesinde, sistematik bir şekilde çalışmayı ekip çalışması olarak tanımlayabiliriz. Ekip çalışmasının felsefesi ve amacı aynı olmasına rağmen becerileri, çalışmaları farklı yöndedir. Bu durumda disipliner arası ekiplerin önemini ortaya çıkarır. İhracatta da ekip çalışması anlayışı ve inancının olması beraberinde hem verimliliği hem de ihracatı getirir. Evet şimdi ortak enerjimiz ortaya çıktı, herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirdi, bilgiler paylaşıldı, sistemli bir şekilde ilerlendi, yeterince inandık, iş planımızı hazırladık, hedef ülkemizi belirledik, potansiyel ve hazır alıcı listemizi oluşturduk, doğru bir şekilde tanıtımımızı yapıp iletişime geçtik hedefimizi yakaladık gelsin ihracat..