Vlog & Blog

Ekonomi Yönetiminden İhracata 3 Yeni Destek

2023 vizyonu için her gün yeni bir teşvik yada uygulamaya uyanıyoruz. Şirketler ve imalatçılarımız ihracata olan ilgisi azalmasın gelişme ve süreç devam etsin diye bir çok çalışma yapılıyor. Ekonomi Bürokratları ve yönetimi her gün bir yenilik yapabilmeyi başarıyor. Son olarak Eximbank’ın önderliğinde İhracat kredilerinde sektör ve limitlerde düzenleme yapılarak ihracatçıya nefes aldırmayı planlıyor.
Eximbank’ın sunduğu desteklerin başında gelen ihracat kredileri; kısa vadeli krediler, orta uzun vadeli krediler ve döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler olmak üzere üç ana kalemden oluşuyor.
KISA VADELİ KREDİLER
Reeskont kredisi:360 güne kadar vade imkanı tanıyor. Firma destek limiti 350 milyon dolardan başlıyor. ‘Banka avali, banka teminat mektubu veya KGF kefaleti ile teminatlandırma’ istenen belgeler arasında yer alıyor.
İhracata Hazırlık Kredisi: Bu krediden imalatçı-ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar faydalanabiliyor. Firma limiti, döviz ve Türk lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 25 milyon dolar. Vade seçenekleri ise 540 güne kadar çıkabiliyor. Gerekli belgeler ise banka teminat mektubu, KGF kefaleti ve/veya devlet iç ve dış borçlanma senetleri kabul ediliyor.
Sevk Öncesi İhracat Kredisi: Firma destek limiti 25 milyon dolar olan bu kredide, 540 güne kadar vade seçeneği mevcut. Ayrıca Türk Eximbank tarafından sigortalı ihracatçılara faiz indirimi sağlanıyor.

ORTA UZUN VADELİ KREDİLER
hracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi: 
Türk ürünlerinin ihracatına yönelik mal üreten imalatçıların ve ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için veriliyor. Bu program kapsamında kredilendirilecek firma limiti azami 50 milyon dolar olup, 3 yıla kadar vade imkanı tanıyor.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi: İki yılı geri ödemesiz yedi yıla kadar vadeli olan bu kredide firma limiti 50 milyon dolar. Gerekli belgeler ise banka teminat mektubu, KGF kefaleti ve veya devlet iç ve dış borçlanma senetlerinden oluşuyor.
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER
Turizm Kredisi: 
Turizm hizmetlerinin finansmanına yönelik bu kredi, 540 güne kadar vadeli olarak kullanılabiliyor. Firma limiti ise 25 milyon dolar.

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi: Bu krediden karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılık hizmetleri veren firmalar yararlanıyor.

Bu konuda direkt baş vurabileceğiniz gibi, İGEME olarak size bu konuda yardımcı olabiliriz. Bizi aramak için nedene ihtiyacınız yaok. Sizin yanınızdayız.