Vlog & Blog

Ekonominin Temel Yapıtaşı Kobi Ve Destek Kanadı Kosgeb

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanan KOBİ’ler(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), ekonominin büyümesinde temel yapıtaşı haline gelmiştir. Türkiye dış ticaret ve istihdam pastasının büyük dilimine sahip olan bu işletmeler aynı zamanda toplam işletmeler arasında sayısal çoğunluğu oluşturmuş ve artık devletin finansal politika aracı olarak kabul görmüştür. Ekonomideki bu etkisi nedeniyle onu destekleyen birçok kuruluş arasında yer alan KOSGEB, KOBİ’lere verdiği desteklerin avantajıyla diğer kuruluşlardan ayrı bir önem arz etmektedir. Keza sadece KOSGEB aynı çatı altında, KOBİ’lere geri ödemesiz ve sıfır faizli fon sağlamaktadır.
Temel olarak 1973 yılına kadar uzanan KOSGEB ilk olarak Türkiye ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı arasındaki uluslararası antlaşma kapsamında pilot proje halinde KÜSGEM(Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi) adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurularak küçük ölçekli sanayi işletmelerine ortak kolaylık atölyeleri ile faaliyete başlamıştır. Daha sonra 1984 yılında antlaşma dahilinde, yapı itibariyle değişime uğrayarak KÜSGET(Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Genel Müdürlüğü)  adıyla hizmetlere devam etmiştir. Bu aşamada artık modern işletmecilik ilkelerini küçük ölçekli işletmelerde uygulamaya koyan KÜSGET, son olarak özel bir kanunla 1990 yılında SEGEM ile birleşerek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) olarak son halini almıştır.
Esasen KOBİ’lerin ekonomideki büyüklüğünün ve rekabet derecesinin arttırılması için faaliyet gösteren KOSGEB, yeni işletmelerin açılması için teşvik vermek, ayrıca girişimciyi ve özellikle bebek firmaları eğitimsel ve finansal anlamda desteklemek için çalışmalar yapmaktadır. Her türlü maddi imkânı temin ederek bir yandan istihdamın arttırılmasını hedeflerken diğer yandan belirli dönemleri kapsayacak şekilde ve periyodik olarak “Stratejik Plan” yayımlamaktadır. Ayrıca yurt içinde birçok noktada geniş anlamda hizmet veren KOSGEB, yurt dışında da hizmet vermektedir. Burada KOSGEB’e başvuran girişimci ya da KOBİ hemen bir anda büyüyeceğini sanmaktadır ki bu öyle kolay değildir. “Küçük iş istemeyenden büyük iş çıkmaz” atasözünü baz alırsak, ilk olarak küçük faaliyetlerle aşama aşama ilerlenmeli ki büyük adımlar atarken donanımlı ve hazırlıklı olunabilsin.
Girişimcilik Destek Programı, KOBİGEL Destek Programı, Kredi Faiz Desteği gibi destekler veren KOSGEB için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü:  “2010 yılından bugüne kadar 600 bini aşkın vatandaşımız KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerinden yararlandı ve sertifika aldı. Bugüne kadar 31 binden fazla girişimcimiz, bu destekten yararlanarak kendi işinin patronu oldu. “2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programı çerçevesinde; 460.167 adet işletme kredi faiz desteğinden yararlanmaya hak kazandı.” diyerek KOSGEB’in hizmet hacminin ulaştığı noktayı özetlemektedir. Ayrıca birçok alanda faaliyet yürüten KOSGEB,  eğitim ve danışmanlığa yönelik hizmet kapsamında KOBİ’lerin daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla 2017 yılında Belgelendirme Desteği ile 1.213 işletmeye 3.421.367 TL, Bağımsız Denetim Desteği ile 41 işletmeye 295.101 TL ve Enerji Verimliliği Desteği ile 11 işletmeye 72.141 TL destek sağlamıştır.
KOSGEB’in hedef kitleye sunduğu hizmet ve desteklerin çeşitli olması, hizmet içi eğitimlere önem vermesi, kurumsal hafızasının güçlü ve saha tecrübesinin yüksek olması onu diğer kurumlardan üstün kılarken aynı zamanda ulusal ve uluslararası sahada güçlü bir imaja sahip olmasını sağlamaktadır.