Vlog & Blog

Enerji Ve Türkiye

TÜİK verileri açıklandı .. Dış ticaret açığımız Ocak ayında  9,08 milyar $ , ihracatımız %10,7 artışla 12,5 milyar $ , ithalatımızın ise .538 artışla 21,5 milyar $ olduğu görülüyor.
Dış ticaret verilerine göre , Ocak ayındaki en  büyük ithalat kalemi enerji sektöründe oldu. Türkiye 2018 yılının ilk ayında 3,63 milyar dolar ve yıllık %13,25 artışla enerji ürünleri ithal etti.
Ülkemizin halihazırda toplam enerji talebinin ancak yaklaşık %26’sı yerli kaynaklardan karşılanabilmektedir.
Enerji stratejilerimiz özetle;

  • Taleplerdeki artış ve ithalattaki bağımlılık göz önüne alındığında, enerji güvenliği içerikli faaliyetlerinin önceliklendirilmesi,
  • Sürdürülebilir kalkınma bağlamında, doğal çevre kaygılarının enerji zincirinin her aşamasında dikkate alınması,
  • Gerekli yenilik ve liberalleşmenin sağlanarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın oluşturulması, üretkenliğin ve verimliliğin artırılması
  • Enerji teknoloji bağlantılı AR-GE çalışmalarının arttırılması ..

Bu doğrultuda amaçlarımız ise;

  • Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması
  • Enerji verimliliğinin artırılması
  • İthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğalgazın tedariğinde kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi
  • Nükleer enerji sepetimize dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji sektöründeki bu bağımlılığımız için doğru iyi bir çevre için enerji tasarrufu konusunda daha bilinçli bir toplum olmayı amaçlayarak bu konuda doğru ve yerinde inovasyonların gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Enerji tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması ve en ekonomik şekilde gündelik hayatta da uygulanabilmesini sağlamak, toplumu daha da bilinçlendirmek için sempozyumlar, toplantılar, eğitimler düzenlenmektedir.

Yazar : Betül EYUBOĞLU