Vlog & Blog

Fuar Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?

Fuar Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?
Bir pazarlama karması elemanı olarak fuarları, etkin bir şekilde kullanmak için öncelikle hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere yönelik en uygun fuarın seçilmesi gerekmektedir.
Genel olarak fuar seçimi sırasında derlenmesi gereken bilgiler, incelenme ve değerlendirilmesinde fayda görülen
hususlar şunlardır;

 1. – Fuarda sergilenecek ürünler ve fuardaki ürün sektörleri
 2. – Fuarın hitap ettiği coğrafi bölge
 3. – Yer kirası ve ödeme tarihi, yer rezervasyonu için son başvuru tarihi
 4. – Fuarın destek kapsamında olup olmadığı
 5. – Fuarın açık ve kapalı toplam sergi alanı, bu fuarda ne kadarının kullanıldığı
 6. – Fuarın ziyaretçi profili (fuarın sadece profesyonellere açık olup olmadığı)
 7. – Ziyaretçi sayısı ve analizi
 8. – Fuarda ortalama bağlantı tutarı
 9. – Fuarın kaç yıldan beri düzenlendiği
 10. – Alternatif fuarlara göre avantaj ve dezavantajları
 11. – Fuarın teması ve yan etkinlikler
 12. – Fuar planı, tahsis edilen stand konumunun firma ve ürünlerin tanıtımı için uygunluğu
 13. – Stand konstrüksiyonu, dekarasyonu, teknik hizmetler ve maliyeti
 14. – Yerel personelin temini ve maliyeti
 15. – Sigorta ve güvenlik düzenlemeleri
 16. – Lojistik hizmetleri
 17. – Sergi ürünlerinin perakende satışı, fuarda veya fuar sonunda toptan satışı veya bırakılmasıyla
 18. ilgilidüzenlemeler
 19. – Fuar idaresi tarafından sağlanabilecek reklam imkanları, ziyaretçi promosyon kampanyası
 20. – Konaklama imkanları
 21. – Fuarın önceki yıllardaki özet sonuç raporları
 22. – Bu fuara daha önce katılan firmaların görüşleri
 23. – Bu pazar ürün/hizmetler için önemli bir pazar mıdır?
 24. – Ürün/hizmetler pazar standartlarını/ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?
 25. – Firma; muhtemel veya sürekli bir talebi karşılayacak ölçüde yeterli üretim yapabilecek düzeyde midir?
 26. – Fuardan sonra bu pazarın geliştirilmesi yönünde gerekli finansman ve zaman yatırımı yapılabilecek midir?
 27. – Firma için en etkin çözüm yolu fuara katılım mıdır?
 28. – Bu fuar katılınacak en uygun fuar mıdır?
 29. – Sergilemedeki öncelikli hedefler nelerdir?
 30. – Etkin bir katılımın maliyeti nedir?
 31. – Katılımın fayda/maliyet analizi