Vlog & Blog

Genel Destek Programı – Yurt içi Fuar Desteği

İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.
Bu destek kapsamında Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderleri desteklenir.
Her bir fuar için işletme başına azami destek alanı 50 m²’dir. Destek üst limitleri ise Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları için m² başına 150 TL, Yurt için İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonel Fuarı için 100 TL olarak uygulanır.
Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 m²’ye kadar arttırılabilir. Program boyunca (3 sene için) bir işletmeye verilecek destek üst limiti 45.000 TL’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletmeler, fuar başlama tarihinden en geç 3 iş günü öncesine kadar başvuru yapması gerekmektedir.