Vlog & Blog

Genel Destek Programı

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan destek sistemidir.
Programdan faydalanmak isteyen işletmeler, Türk Ticaret Kanununda tanıtımlı gerçek ya da tüzel olmalı ve KOSGEB Veri Tabanı’na üye olmak zorundadırlar. KOSGEB Veri Tabanı’na üye olan ve aktif(güncel beyannameli) işletmelerin profil sayfalarına girerek Genel Destek Programı Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunu doldurup Uygulama Birimi’ne telim edip programa dahil edilen işletmeler bu destekten 3 sene süreyle üst limitler dahilinde faydalanabilirler. Süresi dolan işletmeler, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Programı yeniden başlayan işletmeler için daha önce kullandırılmış olan destek miktarları dikkate alınmaz.
Program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir.

  
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%)
1.
Bölge
2., 3., 4.
Bölgeler
5. ve 6. Bölgeler
1Yurt İçi Fuar Desteği45.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 70
2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği20.000
3Tanıtım Desteği25.000
4Eşleştirme Desteği30.000
5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000
6Danışmanlık Desteği22.500
7Eğitim Desteği20.000
8Enerji Verimliliği Desteği75.000
9Tasarım Desteği22.500
10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği30.000**
11Belgelendirme Desteği30.000**
12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği30.000
13Bağımsız Denetim Desteği15.000
14Gönüllü Uzmanlık Desteği2115.000
15Lojistik Desteği2340.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın
%100 (yüz) oranında desteklenir. 25
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.26
Önemli notlar:
Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı % 100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.
Belgelendirme Desteği kapsamında; TSE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.