Vlog & Blog

GTİP’in Yeniden Tanımlanmasını İsteyen İş Dünyası

GTİP; (Gümrük tarife istatistik pozisyonu) 12 haneden oluşan, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır.
Son zamanlarda iş dünyası GTİP kodlarının yeniden tanımlanmasını istiyor. Gtip kodu yeni yatırımdan tutun, teşviklere kadar önem arz ediyor. Gtip sistemindeki hatalarda sıkıntı yaratıyor.
Bu ara iş dünyası şuan olan tanımlamalarla ihraç ya da ithal edilen malların başka tarifeler üstünden gösterilebildiğine dikkat çekiyor. Bu durumun ticaret istatistiklerine de yanlış yansıdıklarını vurguluyorlar. Haksız rekabetin önüne geçmek istiyorlar.
Tüm sektörel kuruluşların görüşleri alınarak haksız rekabet önlenerek, gümrük vergisinden kaçmanın yollarının kapatılmasına yönelik çalışma yapılması gerektiği düşünülüyor.