sağlık turizmiVlog & Blog

HİSER; Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

Sağlık Turizmi HİSER Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği
Konu:
Devlet Destekleri
Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi
Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği
Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr
Desteğin Adı: HİSER PROJE DESTEĞİ
Desteğin Amacı: Hizmet sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve bu kapsamda desteklenmesi hedeflenmiştir.
Desteğin Özeti: İşbirliği Kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak, ilgili sektörde faaliyet gösteren faydalanıcıları kümelenme mantığı ile bir araya getirerek; faydalanıcıların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesi(GZFT Analizi), ortak stratejilerin oluşturulması ve eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri ifade etmektedir. Destek kapsamında; ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt içi ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri desteklenmektedir.
Bu Desteği Kimler Alabilir: Uluslararası sağlık turizm yetki belgesi olan sağlık bakanlığı ruhsatlı kuruluşlar (hastane, klinik poliklinik), uluslararası hasta kabul etme yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar. (Acenteler)   
Destek Üst Limiti: 550 bin ABD Doları /yıldır.
Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 356 95 53 / 0(212) 236 00 24
Bu konuda eğitimimiz için, https://www.igeme.com.tr/saglik-turizm-egitimi/
Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için,

Murat IŞIK ve Ekibi Hazırladı


İgeme Çalışanları ve Eğitime katılan sizlerle hazırladık


 
 
 
 
 
 
 
#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #sağlık turizmi #health tourism