Vlog & Blog

İhracat Danışmanlığı Firmalara Ne Sağlar?

İHRACAT DANIŞMANI hangi özellikleri taşımalıdır.
İhracat Danışmanı ; diğer firmalara dış kaynaklı bir ihracat bölümü sunan ve bu firmalara, uzmanlık tecrübesini ve bilgi birikimini aktaran bir ihracat uzmanıdır.
Bir firma, ihracat danışmanlığı ile; deneyim kazanmakla birlikte müşteri tabanı oluşturmuş olur.
Firmalar; müşteri bulma, nakliye, depolama, dağıtım, pazarlama, hedef ülkenin siyasi- politik- ekonomik yapısı gibi karmaşık konularda onlara rehberlik etmek üzere ihracat danışmanları ile işbirliği halindedir.
İhracat danışmanlığı ; müşterilerin ihracat pazarında talep ettikleri veya işbirliği yapmak istedikleri alıcı/satıcı firmalarla irtibat kurmaları, toplantı ortamını tercih edilen taraf ülkesinde düzenlemelerini , satın alma/ satış görüşmelerini başlatmalarını sağlayan uzman kişilerdir.
Satılacak ürünün farklı dil ve formatlarda tanıtımı , standardı , spesifikasyonunu belirlemektedir.
Müşteriler ile birlikte satış, pazarlama ile ilgili tartışmalara katılmak, sipariş/ teklif vermek, sözleşme imzalamak ve son bağlantıyı gerçekleştirmek ve/veya yürütmek için,
Nakliye firmalarının bulunmasına, ihracat gümrük işlemlerine yardımcı olmak ,
Ticari fuarlarda ve sergilerde ürünle ilgili tanıtım etkinliklerini desteklemek,
İhracatçıya veya ihracat yapmak isteyenlerle tecrübelerini paylaşan, hedef pazara ulaşmaları için gerekli pazar bilgilerine , kaynaklara hakim ,
Firmanın potansiyel- hedef alıcı listelerini oluşturan, reklam ve tanıtım mecralarında aktif olmasını sağlayan böylece firmanın tanınırlığını artıracak,
Ürün numunelerinin test işlemlerinde gerektiğinde destek sağlayan uzman kişilerdir.
Şirketi doğrudan müşterilere bağlayarak, doğrudan satış yapmalarını sağlarlar. Bu bağlamda, şirketler dış ticaret yeteneklerini geliştiriyor ve kurumsal dış ticaret kimliği kazanmış oluyorlar.
Firmaların , ihracat danışmanlığı sayesinde doğru müşteri analizleri tespit edilir ve listeler halinde tüm bilgiler sunulur , müşteri portföyü araştırmaları yapılarak onların nokta atışı yapmalarına imkan tanınmaktadır.
İhracat danışmanlığı ile şirketler için, hedef Pazar oluşturularak seçilen sektörler ve müşteriler için ideal, aktif ve uzun vadeli bir yönetim stratejisi doğrultusunda, uygun pazarları ve müşterileri tespit ederek işlemlerin etkin ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.
Firmaların satış ve karını artırmak, dünya pazarlarından pay alma, pazar dalgalanmalarını dengede tutma, istihdam yaratma, rekabet gücünü artırmak, ürünün marka algısını geliştirme gibi önemli konularda ihracat danışmanları etkin rol almaktadır.
Kişisel Yorumlar:
Firmalar, ihracatlarını uluslar arası bir ihracat danışmanıyla artırabilir, hedef pazarlarını iş kültürü ve dili hakkında geniş bir bilgi birikimi olan bir ihracat danışmanıyla güçlerini birleştirerek, şirketlerin yeni ve mevcut ihracat pazarları üzerinde daha güçlü durmasını sağlamış olurlar.
İhracat danışmanlığı desteği ile artan rekabet ortamı, ihracat pazarına giriş sürecindeki zorluklar gibi olumsuzluklarla nasıl başa çıkacağına çözüm bulabilirler.
Şirketler, Pazar araştırmaları için toplam maliyeti görebilmekte, herhangi bir ekstra maliyet riski taşımamaktadır.
Globalleşen, uluslar arası rekabetin giderek önem kazandığı dünyada, ihracat danışmanlığı desteği ile ulusal ve uluslar arası işletmelerle işbirliği yapma fırsatı edinebilirler.
İhracat danışmanlığı, firmaların hedef pazarlarında, sektörlere ve müşterilere yönelik etkin, verimli ve uzun vadeli bir ihracat yönetim stratejisi oluşturmasına, yeni pazarlar ve müşteriler bulmasına, mevcut ihracat operasyonlarının tam zamanında, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına yönelik stratejiler geliştirmektedir.
Yazar : Betül EYUBOĞLU