İhracat

İhracat Finansman Desteği

Bu hizmet, ihracatçı şirketlerimizin Avrupa Birliğine, Avrupa’nın diğer ülkelerine ve bazı seçilmiş Ortadoğu ülkelerine yaptıkları ihracatların finansmanını kapsamaktadır. İGEME, bu hizmetin sağlanmasında finansman sağlayan kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Finansmanın gerçekleşebilmesi için yapılan ihracatın ödemesinin vadeli olması gerekir ve finansman, vadesinde ödenecek ihracat faturasının kırılması (faktoring) şeklinde gerçekleşir. Bu işlemin diğer ön koşulları, yurt dışındaki ithalatçının önceden bildirmesi ve finansmanı sağlayacak kuruluşun ithalatçıyı kabul etmesidir. Finansman, ihracatçı şirketlerimizin banka kredi limitlerinden tamamıyla bağımsızdır ve finansman için ihracatçı şirketlerden ek ya da özel teminat istenmeyecektir. İşlemin riski, yurt dışındaki ithalatçı kuruluş adına çıkarılacak sigortalar tarafından karşılanacak, kredilendirme de yurt dışındaki finansal kuruluşlarca sağlanacaktır. Dolayısıyla bu tür bir finansman ihracatçılarımızın bankalarla var olan ilişkilerini, kredilerini ve limitlerini etkilemeyecek, var olan banka ilişkilerinin tamamıyla dışında gerçekleşecektir.
Aracılığı sağlanacak ihracat finansmanı hizmetinin vadeleri, faiz giderleri, faiz giderleri ve diğer koşulları, sunulacak önerilerin detaylarına bağlıdır ve burada özellikle de yurt dışındaki ithalatçı firmanın kimliğiyle kredibilitesi öne çıkmaktadır. Çok tanınan bir uluslar arası şirkete yapılan ihracatın finansman koşullarıyla orta ölçekli bir şirkete yapılan ihracatın finansman koşulları farklılık gösterecektir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için +90 212 216 22 36 – +90 543 216 22 36 – igeme@www.igeme.com.tr