Projelerimiz

İhracat Forumu

İhracat Forumu
Türkiye’de ihracatı sektör olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu anlamda 160 milyar dolarlık bir büyüklük ve direkt olarak 65 bin firmalık 150 bin dolayında beyaz yakalı profesyoneli ilgilendiren bir alandan bahsediyoruz. Dolaylı sektörleri de eklediğimizde bu sayı iki katına çıkmaktadır.
Türkiye’nin öncelikli gündeminin ihracat, ihracata dayalı büyüme ve bunula ilgili gelişmelerin konuşulduğu bir gündeme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.
Bu amaçla sadece devletin değil, stk ve iş birliği kuruluşları ve sektörel kuruluşlarında bu alanda çalışması fikir ve organizasyonlar üretmesi gerekmektedir.
Uluslararası Ticaret
İnovasyon
Arge
Tekonoloji Üretimi
Fosil Yakıtlar Sonrası
Dünya Ticaretinde Gelişmeler
Dijital Dünya
Hıtech Teknolojik Üretim
Enerji
Doğa
Organik Hayat
Sağlıklı Yaşam
Kaliteli Beslenme
Sosyal Ticaret
E-İhracat gibi
geleceği belirleyen bir çok alanda dünyanın ilgilendiği konuları ihracatçımızın üretim prosesi ile ilişkilendirmek gerekmektedir.
Bu amaçla İhracatı Geliştirme Merkezi olarak bizler Dünyanın en ünlü, bilim, ekonomi, teknoloji ve fikir önderlerini Türk İhracatçısı ile bir araya getirmek için her yıl İstanbul da bir araya getirerek gündemi belirlemek ve bu anlamda Türkiye’yi ve Türk Ekonomisini cazibe merkezi yapmak arzusundayız…
İstanbul İhracat Forumu bu amaçla yapılmakta ve bu amaca hizmet etmektedir.
Ülkemizde bu alanda çalışan tüm kamu, özel kurum ve kuruluşları ile düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarını sağlayarak yürümek istediğimiz organizasyonumuzda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.