Vlog & Blog

İhracat Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Yazılı bir sözleşme, ticari bir işlem sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklığa kavuşturarak çözülmesini sağlar.
Bu nedenle ticari işlemlerin sorunsuz yürümesini sağlamak amacıyla sözleşmenin dikkatli bir şekilde düzenlenmesine, ticari işlemin tüm yönlerine ilişkin, kapsamlı ve ayrıntılı terim ve koşulları içermesine dikkat edilmelidir.
Ticari sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yorumlanması sözleşmeye uygulanan kanunlara göre farklılık arz edebilir. Bu nedenle BM ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) bazı uluslararası kabul gören kural ve düzenlemeler formüle edilmiştir. Bu kuralların kullanılması ticari işlemin kaydı kısmının kolayca tamamlanması ve çözümü güç hukuki çatışmalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.
ICC standart teslim şeklini ifade eden ve ticari sözleşmelerde kullanılabilen ve bir dizi kavram geliştirmiştir. Her bir kavram tarafların ticari yükümlülüklerini açıkça ortaya koymak suretiyle terimlerin farklı yorumlanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlamaktadır.
BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) uluslararası ticarete konu olan mallara ilişkin bir sözleşmeler konvansiyonu kabul etmiştir.
Viyana Satım Konvansiyonu (sözleşmesi) olarak da bilinen bu belge 45 ülke tarafından onaylanmış ve 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşme hükümleri taraf ülke vatandaşlarının gerçekleştirdikleri ticari sözleşmeler de ya da ticareti sözleşmede açıkça belirtilmesi durumunda otomatik olarak uygulanacak ve böylece yabancı hukuk kavramı ortadan kalmış olacaktır. Türkiye bu konferansa katılmış, sonuç bildirgesini imzalamış ve sözleşmenin onaylanması aşamasına gelmiştir.