Vlog & Blog

İhracatçıya Yeşil Pasaport Dönemi

Uzun zamandır gündem de olan yeşil pasaport artık yasalaştı.
Yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.
Bu uygulamayla birlikte ihracatçılarımız Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok noktaya zaman kaybı olmadan ulaşabilecek.
Tabi yeşil pasaport alabilmek için bazı şartlar mevcut. Bunlar;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecek.
Yeşil pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak. İhracatçı birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiye sahip olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceleyecek. İmzalanan talep formu, bölge müdürlüğünün imzasına sunulacak. Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya onun yetkilendireceği başkan yardımcısına ait olacak. Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere vize almadan girebilirsiniz ancak mutlaka pasaportunuzun en az 3 ay daha geçerliliğinin olması gerekir.
Evet, yeşil pasaportun 160 ülkeye vizesiz gitme avantajı var. İletişim halinde olunan ülkelere vizesiz hem vakit kaybetmeden hem de hızlı hareket ederek ihracatımızı arttırabiliriz. Artık dünya pazarında daha fazla ülkeye daha meşakkatsiz, güçlü ihracatlar yapabiliriz.
Yeşil Pasaport ile Vizesiz Giriş Yapılabilen Ülkeleri Görmek İçin Lütfen Tılayınız