Vlog & Blog

İhracatta Düzenlenen Belgeler – Çeki Listesi (Weight Note)

Tartı ile ölçülebilen malların ağırlığını ayrıntılı olarak göstermek amacıyla satıcı tarafından düzenlenen belgedir. Bir başka ifade ile her ambalaj içerisindeki malın brüt ve net ağırlığını belirten listelerdir.
Özellikle hasar durumlarında sigorta tazminatının yerine getirilmesinde başvurulmaktadır.
Uluslararası ticarete taraf olan kuruluşlarca istenen detayda düzenlenebilmektedir.
Koli Ambalaj Listesi (Packing List)
Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenir. Diğer bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesini sağlamaktadır.
Ayrıca yabancı alıcılar ihracatçı tarafından kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının kendi iç dağıtımında bu açıdan yardımcı olmaktadır.
365 gün İhracat Yönetişim Kitabı
İGEME- İhracatı Geliştirme Merkezi
Murat IŞIK – Selay Yorulmaz – İhracat Departman Şefi