Vlog & Blog

İhracatta Fiyatlandırma Gerekli Bilgiler Nelerdir?

İdari Maliyetler:
Maaşlar, ofis harcamaları, denetim vb. faaliyetler için yapılan harcamalar, kırtasiye harcamaları vs.
b) Dış Pazarlar
Talep Büyüklüğü ve Rekabet: Hedef pazardaki rekabet durumu ve talep büyüklüğünün öğrenilmesi için gerekli veriler ihracatçının kendi ülkesindeki ve hedef ülkedeki ticaret odaları, ticareti geliştirme kuruluşları, nakliye kuruluşları, ticari ataşelikler, ticaret rehberleri, mesleki yayınlar kanalı ile öğrenilebilmektedir.
Fiyat: Fiyatlandırma kararlarının sıklıkla gözden geçirilmesi gerekmektedir. Modern pazarlama yaklaşımı ürünlerin fiyatlarının pazarın kaldırabileceği fiyatlardan belirlenmesi gerektiğini kabul etmektedir.
Maliyetlerle belirli bir kar marjının yüklenmesi sureti ile fiyatlandırma yaparak günümüzde rekabetçi bir fiyatlandırma yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Bu yöntemin uygulanması halinde ortaya çıkan fiyat düzeyi pazara göre çok düşükse kar kaybı olabilmekte, çıkan fiyat pazara göre yüksekse satış fırsatları kaçırılabilmektedir. Fiyatlandırmanın başarılı bir pazarlama unsuru olarak kullanılabilmesi için firmanın hedef pazarının yapısını, talep durumunu, rakiplerin fiyat değişimlerine olası teşviklerini iyi ölçmesi gerekmektedir. Ayrıca iyi bir satış personeli ile çalışarak müşterilerin şikayetlerinin neden kaynaklandığını da sıklıkla gözden geçirmelidir.
İhracatta Fiyatlandırmada İhtiyaç Duyulan Bilgilere İlişkin Kontrol Listesi
Fiyatlandırma için gerekli bilgilerin derlenmesinde :

 • – Ürünlerin dağıtılacağı pazar,
 • – Firmaların faaliyette bulunduğu sektör ve rakipleri,
 •  Hedef pazardaki mevzuat ve ilgili sektördeki düzenlemeler incelenmelidir.
 • – Pazar ile ilgili bilgiler
 • – Ürünün satılabileceği pazarlar hangileridir?
 • – Önemli rakipler kimlerdir?
 • – Pazar büyüklüğü ne kadardır?
 • – Gelecekteki büyüme beklentileri nedir?
 • – Farklı pazar bölümleri birbirini nasıl etkilemektedir?
 • – Rekabet ile İlgili Bilgiler
 • – Rakip ürünler hangileridir?
 • – Alıcıların talepleri nelerdir?
 • – Fiyat değişikliği oranları ne kadardır?
 • – Rakiplerin pazar payları ne kadardır?
 • – Pazar payları değişmekte midir?
 • – Pazardaki rakiplerin finansal durumları nasıldır?
 • Pazardaki değişmeler karşısında beklenen tepkiler nelerdir?
 • – Fiyat hakkında bilgi
 • – Rakip ürünlerin fiyatları nasıldır?
 • – Pazarda fiyat oluşumunu belirleyen lider firma/firmalar var mıdır?
 • – Fiyat ve miktar arasındaki ilişki nasıldır?
 • – İndirim, kredili satış olanakları, tanıtım desteği gibi alışkanlıklar, uygulamalar, pazar özellikleri var mıdır? Nasıldır?

Devlet Politikaları Hakkında Bilgi

 • – Pazar üzerindeki kamu etkisi nasıldır?
 • – Firmalar kamu düzenlemelerinden nasıl etkilenmektedir?
 • – Kamu kesimine satışta bulunan önemli firmalar hangileridir?
 •   Üretim ve Maliyet Hakkında Bilgi
 • – Firmanın mevcut üretim, envanter seviyesi ne durumdadır?
 • – Bu seviyelerde ilgili maliyetler nedir?
 • – Üretim ve envanter seviyelerindeki değişimler bu maliyetler üzerinde nasıl etki yaratmaktadır?
 • – Fiyatlandırma kararı ile ilgili maliyetler nelerdir?
 •   Gelirler ve Kar Hakkında Bilgi
 • – Kar, gelir ve maliyet ilişkileri nasıldır ve bunların diğer ürünlere etkisi nedir?
 • – Ürün miktarının gelirler ve kar üzerindeki etkisi nedir?
 • – Tanıtım ve reklam harcamalarının gelir ve kar üzerindeki etkisi nasıldır?
 • – Firmanın kar marjları nedir? Kar marjları rakiplerinin marjlarından farklı mıdır?

Doğru bir fiyatlandırma yaklaşımının oluşturulması için fiyatlandırma kararı alınırken yukarıdaki kontrol listesinin gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. Bazı pazarlara ilişkin bilgilere erişim güç olabilmektedir. Diğer taraftan elde edilen bilgilerin geçerliliğini yitirmiş olması da söz konusu olabilmektedir. Elde edilen bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığına dikkat edilmesi diğer bir önemli unsurdur.