Haberler

İleri Yaş Turizmi Ülkemize Önemli Fırsatlar Sunuyor

Türkiye yaşlı bakımı ve termal turizmi destinasyonun da Avrupa ’ da önde gelen ve en çok tercih edilen ülkedir. Türkiye’nin turizmde hak ettiği noktada olmadığı, alternatif turizm konularına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ileri yaş turizminin ülkemize önemli fırsatlar sunacağı açık ve barizdir.
Türkiye Turizmde Hak Ettiği Noktada Değildir
“Geleceğimizin en önemli problemlerinden biri yaşlılarımız ve onların bakımı olduğunu hepimiz biliyoruz. İleri ülkeler dediğimiz ileri demokrasileri yaşayan ülkeler bu konuyla ilgili çok mesafe kat etmiş durumdalar. Bunu hem yaşlılarına lâyıkı ile bakarken diğer taraftan da ülkeleri için bir ekonomik katkıya dönüştürmüşlerdir. İnşallah bu husus ülkemizin de öncelikli gündemleri arasında yer alır.
Şüphesiz turizm, Dünya üzerinde var olan farklı kültürlerle karşılaşmada başat rol oynamakta, yaşamları ve sınırları birleştirmekte, birbirine bağlamakta ve dolayısı ile zenginleşmemizi sağlamaktadır.
Ülkemiz; doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, birçok uygarlığın hayat izlerini taşıyan coğrafyamız, iklim özelliklerimiz, kolay ulaşılabilirliğimiz ve son derece güzel turizm
tesislerimiz dikkate alındığında; mevcut turizm kazanımlarından çok daha fazlasını hak eden bir potansiyele sahip olduğumuz bir gerçektir.
Alternatif Turizm Konularına Daha Fazla Ağırlık Verilmeli
“Özellikle son yıllarda turizm sektöründe yaşlı bakımı, engelsiz turizm ve sosyal turizm gibi yeni eğilimlerin daha fazla gündeme gelmesi alternatif turizm konularına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin bir kez daha gündemimize getirmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, ortaya çıkan talepleri de karşılayacak şekilde harekete geçirmeyi hedeflemeliyiz. Başta sağlık turizmi ve bileşenleri olmak üzere, yeni ve alternatif turizm türlerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi hususu geniş araştırmalar ile devam ettirilmeli.
Ülkemiz İçin İleri Yaş Turizmi Avantajları
“2050 yılı itibariyle dünyada 65 yaş üzerindeki bireylerin sayısı 2 milyarı aşacağı söyleniyor. Bu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü yaşlıların oluşturması öngörülüyor.
Daha iyi imkânlar dâhilinde, farklı bir ülkede sağlığını tekrar kazanmak amacıyla yapılan sağlık turizminin bir çeşidi olan ileri yaş turizmi; ülkemize sahip olduğu potansiyel ve kaynakları değerlendirildiğinde bize önemli fırsatlar çıkartıyor. İmkanları iyi, zengin insanlar veya ekonomileri düzgün ülkelerdeki yaşlılar kendilerine daha iyi bakım verebilecek ülkeler arayışı içerisinde oluyorlar. Bizim ülkemiz neticede dört mevsimi yaşıyor. Üç tarafımız denizlerle çevrilidir. Böyle bir ülkenin tercih konusu olacağı bütün bu işle ilgililerin öngörüsü. Buna uygun tesis, buna uygun yapı, buna uygun insan. Mesela turizmde her yer düşerken bu krize rağmen bizim düşüşümüz binde 8. Bunu dışarıdan iç turizmde olduğunuz zaman görebiliyorsunuz. Artık bizim hizmet vericilerimiz üniversite mezunu ve dil bilen çocuklar. Masaya geliyorlar hangi ülkeden ise misafir onun diliyle arzusunun ne olduğunu soruyor.
Özellikle yaşlıların ilgi gösterdiği termal turizm konusunda yatırım ve tesislerin artırılması, klinik otellerin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi, kamuoyunun bu konuya dikkatinin çekilmesi ülkemizin yakın coğrafyamızdan turist çeken önemli bir durak olmasını sağlayacaktır.