Vlog & Blog

Japonya Refah Seviyesi

Refah haneleri Ekim ayında rekor seviyeye ulaştı
 Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, refah alan ulusun hane halkı sayısı bir önceki aya göre Ekim ayında 634 artarak 1.642.907 rekor düzeye ulaştı.
Büyüme, refah bağımlı yaşlı hane halklarının sayısındaki bir artışı yansıtıyor.
Refah ödemelerinin geçici olarak askıya alındığı hane halkları hariç tutulduğunda, tüm üyelerin 65 yaş ve üzeri olduğu hane halkı ile yaşlılar ve 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşan toplam hane halkı sayısı 865.332’dir . Bu yaşlı hane halklarından birinde kişi başında hane halkı yüzde 90 civarında.
Hasta, yaralı veya engelli üyelerin başında bulunduğu hane halkı sayısı 420.025’e ulaştı. Tek annelerden ve 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşan refah aileleri 92.655’te gerçekleşti.
Kaynak : http://newsonjapan.com