Vlog & Blog

Kavramsal Bir Bakışla Sağlık Turizmi

Kavramsal Bakış
Daha evvel girizgahımızı yaptığımıza göre yol haritamıza devam edip sağlık turizmini kavramsal olarak incelemek yerinde olacaktır. Ama önce bu kavramsallığın geçmişine kısaca bakmalıyız.
Bilinen en eski sağlık tesislerinin, Sümerler tarafından sıcak su kaynakları etrafında inşa edildiği kabul edilmektedir. Örneğin bu coğrafyada Mezopotamyalılar göz bozuklukları için M.Ö. 3000’de kuzey Suriye’de ki tapınaklara giderdi.[1] Buna karşın, Asklepios Tapınakları ile dünyanın ilk organize sağlık merkezlerini kurarak, sağlık turizmi ağının temellerini atan Antik Yunanistan olmuştur. Daha sonra Roma İmparatorluğu, lejyonları için stratejik noktalarda hastaneler inşa etmiş, bu durum da yaralı askerlerin ve hastaların bu hastanelere gelmesiyle Roma’nın büyük coğrafyasında hasta hareketlerine neden olmuştur. Orta Çağ’da ise İslam coğrafyasında ki ilerlemeler bu bölgenin hasta hareketlerinin odak noktasına yerleşmesine neden olmuştur. Coğrafi keşifler de Uzak Doğu ve Hindistan’a bu hareketlenmeyi yöneltmiştir. Son yüzyılda ise insanlar teknolojik gelişmeler sayesinde sağlık turizminin, adeta kambriyen patlaması gibi, çok hızlı gelişmesine tanıklık etmiştir.[2]
Bu kısa tarihçenin ardından sağlık temelli ve turizm etkisi yaratan, bu sebeple sektör haline gelen, sağlık turizmini tanımlamak ardından dallara ayırıp incelemek yerinde olacaktır. Lakin burada sadece tanımlamakla yetineceğiz.
Medikal sağlık turizmi, termal sağlık turizmi, yaşlı bakımı turizmi ve engelli sağlığı turizmi olarak gruplandırabileceğimiz sağlık turizmi, farklı kaynaklarda birçok şekilde tanımlanmaktadır. Bunlara tek tek değinmek bu yazının haddini aşacağından, tek bir tanımla yetinmek yerinde olacaktır.
Sağlık turizmi kişinin:

  • Medikal hizmetleri (hayatına devam edebilmek için mecburi olan tıbbi ve yaşam standartlarını yükseltmek veya fiziki görünüşlerini iyileştirmek adına yapılan estetik tedaviler) almak,
  • Sağlığı geliştirici termal sağlık hizmetlerini almak,
  • Yaşlı bakımı hizmetini almak,
  • Engelli bakımı hizmetini almak amacıyla yaşadıkları ülkeden başka bir ülkeye yapılan seyahatlerdir.

Kısaca bütün bunların geliştiği süreç, sınır tanımadan, şifanın peşinde geçen bir yolculuktur.
[1] <http://lasvegas.medicaltourism.com/online-view/?AspxAutoDetectCookieSupport=1> e.t. 20/01/17
[2] <http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/01.pdf> e.t. 20/01/17