Vlog & Blog

MALEZYA

Malezya – Türkiye Arasında İhracat Ve Fırsat – İgeme
Malezya eski bir İngiliz sömürgesidir. Bu nedenle Malaycanın yanında nüfusun birçok kesiminin İngilizceyi etkin bir şekilde kullanması ve ticaret dilinin de İngilizce olması nedeniyle Malezya ile diyaloglarda daha kolay anlaşılabilmesi avantajına sahiptir.
Avrupa’nın büyüme evresini doldurması ve Türkiye’nin yeni pazarlara ufuk açmasını gerektiğini düşünmekteyim. Küresel büyüme batıdan doğuya doğru harekete geçmiştir. Bu nedenle ülkemizin Asya ülkeleriyle ticaretini geliştirmesi gerektiğini düşünmekteyim. Asya ülkeleri içerisinde ticaret potansiyeli yüksek ülkemize ticaret yapma yönünde istekli, siyasi istikrarın var olduğu, yakınındaki ülkelerle iyi ticari ilişkilerinin varlığı, herhangi bir savaş ortamının olmaması nedeniyle güvenilir bölgede yer alması ve riskin az olması, en büyük ihracat kapısının Çin olması ve Türkiye’nin Çine ihracat yapmakta zorlanması nedeniyle ticaret yapma isteğim Malezya’yadır.
Her geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi artış göstermektedir. Fakat dış ticaret dengesi açısından büyük bir açık vermekteyiz. Hali hazırda 2016 verilerine göre 321 milyon dolarlık ihracat rakamımız vardır. Ve bu rakam çok ciddi oranda artırılabilecek potansiyele sahiptir. Çünkü Malezya 200 milyar dolar civarında bir ithalat rakamına sahiptir. Ayrıca iki ülke arasında imzalanmış olan gümrük birliği anlaşmasıyla ticaretimizin önündeki engelde kaldırılmıştır.
Malezya milli gelirinin büyük bir kısmını ticaretle elde etmektedir. Yıllık ticaret hacmi 400 milyar doların üzerindedir. Ticari açıdan önemli bir ülke ve merkezi sayılabilecek bir ülkedir. Bu konuda Malezya nüfusunun kozmopolit yapısı da çevre ülkelerle ticaret açısından önemli bir etkendir.
Malezya potansiyeli yüksek bir ülkedir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkedir. Kişi başına düşen milli gelirin birbirine yakın olması, ülke çoğunluklarının Müslüman olması nedeniyle tüketim alışkanlıkları gibi konularda benzerlik göstermektedirler. Özellikle helal gıda ve islami bankacılık gibi açılardan Türkiye avantaja sahiptir. Ayrıca Malezya 30 milyon nüfusu ile yüksek sayılabilecek bir nüfusa sahip olması nedeniyle yüksek miktarlarda satışların yapılması ve bu satışlarda gemi lojistiğine uygun bir pozisyonda yer alması nedeniyle lojistik avantajına sahip olması önemli bir etkendir.