Eğitimler

Marka Yönetimi ve Markalaşma

Marka Yönetimi ve Markalaşma EĞİTİMİN AMACI
Günümüzde çok önem kazanan kavramlardan biri olan marka kavramını ele alarak, işletmelerin ürün ya da hizmetlerini uzun dönemli koruyacak rekabetçi üstünlüğü sağlayan markalaşma olgusunu tanıtmaktır. Bu bağlamda seminer, ürün ya da hizmetlerin üretiminden, pazarlama ve iletişim çabalarına kadar uzanan her aşamada stratejik düşünme biçimleri ve duyarlılıklarının geliştirilmesini gerektiren markalaşma süreçlerinin işletmelere uyarlanabilir taktiklerini tartışmaktır.
Marka Yönetimi ve Markalaşma EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Niçin Marka? Değişen Rekabet, Değişen Yönetim, Değişen Tüketici
 • Marka Nedir? Markalaşma Olgusu
 • İşletmelerde Pazarlama Ve Pazarlama İletişimi Yönetimi: Sorunlar-Fırsatlar
 • Stratejik Marka Yönetimi Ve Organizasyonu
 • Marka Kimliği Geliştirme
 • Kurum Kültürü Marka Kimliği İlişkisi.
 • İletişim Yönetimi: “Bizi Nasıl Bilsinler?”- Ne Söyleyelim De Bizi Tanısın Ve Tercih Etsinler?”
 • Farklılaştırıcı Rekabetçi Üstünlük: Marka İmajı
 • Markaya Yönelik İletişim: Marka Konumlandırma
 • Markaya Yönelik İletişim Uygulamaları
 • Bütünleşik İletişim Ve Marka Temas Noktaları
 • Reklam, Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri Ve Diğer İletişim Araçları
  Marka Yönetimi ve Markalaşma için planlama ve rezervasyon için arayınız…