Vlog & Blog

Medical in Türkiye Projesi 20 Milyar Dolar İhracatın Anahtarı Nasıl Çalışır? Sağlık Turizminde Yurt dışı Ofis Çözümlemesi Nasıl Olur?

Medical in Turkey, temelde, Türkiye’de ki sağlık hizmetlerini yerinde pazarlamaya dayanan bir fikirden ortaya çıkmış ve bu fikir doğrultusunda İstanbul merkezli kurulmuş özel bir kuruluştur. Çeşitli ülkelerde, merkez ofise bağlı olarak açılan Türk Sağlık Merkezlerinde; göz, diş, saç ekimi, plastik cerrahi, termal turizm, yaşlı bakımı turizmi ve talebe göre çeşitlendirilebilecek branşlarda, kurumlar için pazarlama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar; herhangi bir Türk Sağlık Merkezinde, herhangi bir branşta sadece bir kurum için yürütülecektir. Örneğin; siz bir A sağlık kuruluşu olarak diş alanında faaliyet gösteriyorsunuz ve Medical in Turkey Chicago Türk Sağlık Merkezine katılmak istiyorsunuz. Süreç şöyle ilerliyor; öncelikleMedical in Turkey İstanbul Merkez Ofis ile Chicago ofisinde ki diş branşı için yıllık sözleşme imzalıyorsunuz ve o branş bir yıl boyunca sizin oluyor ve o branşa sizden başka bir sağlık kurumu alınmıyor. Yani bir yıl boyunca Chicago diş pazarı bir tek size ait oluyor. Bu sayede sağlık kurumları arasında ki rekabet, kurumların birbirini eritemeyeceği şekilde ilerliyor, her kurum kendi pazarında rekabet derdi olmadan çalışıyor, ülkeye döviz giriyor sonuçta herkes kazanıyor.  

Medical in Turkey ülke ofisleri, ihtiyaca göre şekillenmesine rağmen, temelde üç personel üzerine kurulur. Bunlar; ülke sorumlusu, müşteri temsilcisi ve halkla ilişkiler temsilcisidir.

Ülke sorumlusu; Medical in Turkey adına kamu kurumları, sigorta şirketleri, hastaneler, acenteler, sivil toplum kuruluşları, kısaca sektörle ilişkili olan (Diplomatik temsilciler, ticaret odaları vb.) tüm kurumlarla iletişimi sağlar, merkezde ki diğer personelden sorumlu olur, tüm branş sahibi kurumlara haftalık ve aylık raporlar (çalışmalar, görüşmeler, harcamalar vb.) hazırlar, merkez tarafından düzenlenecek organizasyon çalışmalarını ve aslında o ülke için ön görülen bütün süreci yönetir.

Müşteri temsilcisi; potansiyel hastalara tedavi bilgisi ve süreçleri (uçuş, konaklama, ödeme vb.) hakkında bilgi vermek, branş sahibi kurumla hasta arasında ki iletişimi sağlamak, tedavi için fiyat vermek gibi görevleri yönetir.

Halkla ilişkiler temsilcisi; merkeze gelen telefonları karşılamak, dijital pazarlama çalışmalarını yürütmek, ülke rehberi (sağlık turizm sektörü ile ilgili veritabanı) oluşturmak gibi çalışmaları yürütür.