Vlog & Blog

Medical in Türkiye Projesi Sağlık Turizminde Kaybedilen Pazarın Çözüm Yöntemi

– Hukuki problemleri çözer.
Hedef pazara giriş ve yerel hukuka akredite olma problemlerini, ön tanı polikliniklerinin yerel hukuka göre sahip olması gereken belgelerin temin edilmesini ve yabancı firmalarla işbirliği çalışmaları gibi operasyonlarda kolaylık sağlar, problemleri çözer.
– Hizmeti alan ve veren için finansal problemleri çözer.
Türk Sağlık Merkezleri, her ülkenin yerel hukukuna göre kurulacak şirketler olduğu için, her branşın sahibi olan kurum o ülkede, hizmet veren şirketler gibi hizmeti, orada taksitlendirebilecektir.
– Türkiye’de ki sağlık kurumlarının, uluslararası sigorta akreditasyonlarını sağlar.
Medical in Turkey, uluslararası hastaların, Türkiye’de anlaşmalı olduğu kurumlarda yaptığı sağlık harcamalarını, o ülkede ki merkezi sayesinde, hastanın sigortası kapsamında olmasını sağlar.
Hasta takibi problemini çözer.
Türk Sağlık Merkezleri sayesinde doktorlar hasta takibini yapabilecek, hasta ile birebir görüşebilecektir. Zira branş sahibi kurumlar, yapılacak sözleşme gereği, belirlediği doktor ya da doktorlarını ayda bir kere merkeze gönderecektir.
Uzman personel sorunlarını çözer.
Tercümanlık, saha çalışmaları gibi çalışmalar yürüten, yerel hukuka hakim, 365 gün kesintisiz uzman personel sorununu çözer.
Güven sorununu çözer.
Yabancı ya da değil, kişilerin sağlık hizmeti alırken yaşadığı güven sorunu, ona bizzat tedavi olacağı doktor tarafından giderilecektir.
Medical in Turkey internet  plaformu ile dijital iletişim sorununu çözer.
Medical in Turkey, paydaşları için her yerele özel web siteleri ile tanıtım, reklam vb. hizmetleri sunar.
Güncel bilgi ve haberler ile bilgilendirme sorununu çözer.
Türk Sağlık Merkezleri hem bulunduğu ülkede ki hem de Türkiye’de ki sektörel araştırmaları, veri bulma-izleme-değerlendirme faaliyetlerini,  sektörel rapor çalışmalarını ve mevzuat değişikliklerini paydaşlarına sunar.
Ticari bilgi sorununu çözer.
Ticari istihbarat veri merkezi ile sağlık kuruluşları istediği acente, STK, organizasyon, kongre, seminer, akreditasyon ve hatta bizzat potansiyel hasta bilgilerine ulaşabilecektir.