Sağlık Turizmi

Medikal Turizm

Sağlık Turizm ; Sağlık Turizmi ;  Medikal Turizm
Medikal turizm son zamanların en gözde niş turizm pazarını oluşturmaktadır. Medikal  turizm, dünyada en hızlı büyüyen turizm faaliyetlerinden  biri olarak görülmektedir. Bu sektör hareketlerinde  önemli  bir pay  sahibi  olan Türkiye, alternatif  turizm  çeşitlerini  artırmak hedefiyle de sağlık turizmini de  rekabet  gücünü kullanmak istemektedir.
Özellikle  sağlık  turizmi  alanında önemli  sayılabilecek bir alt yapının kurulması , yetişmiş  personelin  varlığı, tedavi  ücretlerinin uygun oluşu Türkiye’nin  sağlık  turizmi  sektöründe  önemli  bir  oyuncu  olabileceğini  işaret  etmektedir. Ancak,  bu  amaç  doğrultusunda  çaba  gösterilirken,  tamamlanması  gereken  eksikliklerimiz, ileri teknoloji çağına ayak uydurmak,  kalifiye elemanlarla yola devam etmek ve önümüzü görmek  görmek ; bunları dünya standartlarına uygun şekilde yerine getirmek ülke ekonomimiz açısından büyük önem arz etmektedir.
Medikal Turizm; Kavramlara gelindiği zaman, “turizm” denildiğinde akla ilk gelen eğlence, tatil ve zevk iken bunun aksine sağlık turizminde tamamen tedavi, sağlık ve iyileşmek tercih edilen bir turizm şeklidir. Peki sadece iyileşmek ve tedavi için sağlık turizmini tercih etmek açıklaması yeterli midir? Yapmış olduğum incelemeler ve araştırmalar neticesinde, medikal turizm adına yapılan açıklamaların netlik kazanmadığını ve tanımlarda farklılık göstermesinden dolayı yeni bir tanım yapılmasının  gerekliliğini düşünerek medikal turizmin ikiye ayrılarak incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Çoğu  tanımlarda geçen “sağlığına kavuşmak ve tedavi amacıyla” kavramı , kişinin hayatına devam edebilmek için mecburi olan derdine derman niteliğinde sağlık turizmini tercih etmesidir. Bu tanıma göre saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi gibi kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek veya fiziki görünüşlerini iyileştirmek adına keyfi yapılan seyahatleri de medikal turizm kapsamına almak gerekmektedir. Ancak ikisinin çok farklı olgular olduğunu düşünerek medikal turizm iki bölüme ayrılır:

  • 1-Estetik Medikal Turizmi
  • 2-Tıbbi Medikal turizmi

1) ESTETİK  MEDİKAL TURİZM
Estetik medikal  turizm, hayat standartını yükseltmek, yaşam kalitesini artırmak ve daha çok fiziki görünüşü  iyileştirmek için yapılan ekonomik kaynaklı tedavilerdir. Estetik medikal turizmde tedavi aciliyetten ziyade daha keyfidir. Bu nedenledir ki, estetik  medikal tercih oranı yüksek olan kesim, ekonomik durumu iyi olan kişilerdir. Alanında en çok tercih edilen bölümler;  saç ekim, diş estetiği, implant,  göz estetiği,  göğüs estetiği, karın germe ameliyatı, burun estetiği, kulak estetiği, yüz kemiği estetiği, liposuction,  yüz gerdirme, vücut estetiği,botoks, lazer tedavileri  olarak sıralamak mümkündür. Başarılı operasyonlar, uzman kadro ve uygun fiyat seçeneklerinden dolayı Türkiye, “ estetik konusunda en fazla talep gören ülke” ünvanını almıştır.
2) TIBBİ MEDİKAL TURİZM
Tıbbi medikal turizm; hastaların tedavi görmek, sağlıklarına kavuşabilmek ve yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için tercih ettiği bir turizm çeşididir. Türkiye medikal turizmde de organ nakli ve kanser tedavilerinde göstermiş olduğu uluslararası başarıyla sıkça gündeme gelmiştir. En fazla tercih edilen tıbbi müdahale türlerini sıralayacak olursak;  kanser ve kalp cerrahisi, beyin tümörü tedavisi ve kök hücre tedavileri ilk sırada gelmektedir. Ayrıca bu hastalıkların tedavileri  Türkiye’ye en fazla döviz getiren tedavilerdir. Daha sonrasında ise göz tedavileri, tüp bebek uygulamaları, diş tedavileri, Ortopedi ve Travmatoloji, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ve Deri ve Zührevi Hastalıkları branşları, Kadın Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, onkoloji takip etmektedir. Türkiye de diş doktoru sayısının 23 bin, hekim sayısının 135 binden fazla olduğuda hesaba katılacak olursa, ülkemiz doktor potansiyeli olarak sağlık turizmini fazlasıyla karşılayabilecek kapasiteye sahiptir.
Medikal Turizmde Dünya
Medikal turizm için dünyadaki en önemli bölge kuşkusuz Asya kıtasıdır. Bölge yılda 1.3 milyon medikal turisti çekmektedir ve Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore , Malezya Almanya, Meksika, Güney Afrika  gibi ülkelerle bu faaliyetin kapsamı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Tayland’da medikal turizm hareketleri 1970’lerde cinsiyet değişimi operasyonları ile başlayıp daha sonraları estetik cerrahiye yönelim göstermiştir. Hindistan günümüzde medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmektedir ve bu alanda en önemli küresel merkez haline gelebilmek için teknolojisini yenilemiş, batılı tıbbi yöntemleri uyarlamış, düşük maliyetler ve hızlı bakım sağlayabilmesini reklamlarında vurgulamıştır.(2)
Medikal  turizm alanında Hindistan Tayland, Malezya, Singapur ve Almanya gibi ülkerlerin dünyada şu anda önde gitme nedenleri aslında Türkiye’den altyapı ve sağlık elemanları açısından çok ileri olması değil, özel sektör ve devlet kurumlarının beraber çalışarak ortak politika ve stratejilerini geliştirme becerilerini göstermelerinden kaynaklanmaktadır.  (3)
Medikal Turizm
Kaynakça:
(1) Heung, vd.,2010.
(2) Journal of Yasar University, 4(14), 2257-2279
(3) Yılmaz, a.g.e., s.18., s.6