Vlog & Blog

Müşteriler ve Etkileşim Biçimleri

Satışları artırmak  için yeni müşteriler arayışına odaklanmak kesinlikle ihtiyatlı ve gerekli ancak bu durum bize zarar verebilir. Bu nedenle, odak noktamız sadık müşterilerimizin ,( yani şu anda en iyi müşterilerimiz) olan yüzde 20’sinde olmalıdır. Perakende olarak, mevcut en iyi müşterilere odaklanma fikri, devam eden bir fırsat olarak görülmelidir.
Sadık Müşteriler Müşterilerimizin % 20’sinden fazlasını temsil etmiyorlar, ancak satışlarımızın% 50’sinden fazlasını oluşturuyorlar. Doğal olarak, telefon , posta, e-posta, sosyal medya vb. yoluyla bu müşterilerle düzenli olarak iletişim kurmamız gerekir . Bu kişiler satın alma ve satış kararlarımızı etkileyebilen ve etkilemesi gereken kişilerdir.
İndirim Müşterileri – İndirimli müşteriler de sık sık ziyaretçidir ancak normal ürün ve markalarda indirimlerle teklif edildiğinde veya yalnızca düşük maliyetli ürünleri satın aldıkları zaman  iş dünyasının bir parçasıdır.
İhtiyaçlara Dayalı Müşteriler – Bu müşteriler ürüne özeldir ve yalnızca alışkanlık duydukları veya onlara spesifik bir gereksinimi olan öğeleri satın alma eğilimindedir. Bunlar sık ​​müşteriler olup, çoğu kez satın alma işleminin bir parçası olmayıp onları tatmin etmek zordur. Bu müşterilere, benzeri diğer ürün ve markalara geçiş yollarını ve nedenlerini göstermek ve bunları satın almaya pozitif olarak ikna etmek ele önemlidir.  Olumlu etkileşim kurulmazsa , bu müşteriler kaybolabilirler.
Dolaşan Müşteriler: Mağazaya girdiklerinde özel bir ihtiyaçları ya da arzuları yoktur. Aksine, bir deneyim ve / veya topluluk duygusu isterler.
Çok Bilgili Müşterilerle Nasıl Etkileşim Kurulur?
Mağazada, iyi bilgilendirilmiş müşterilere yaklaşmanın en iyi yolu öncelikle uzmanlıklarını kabul etmek ve söylediklerini dinlemektir. Ardından, araştırmalarında keşfedilmemiş bilgileri sunup sunamayacağınızı öğrenmek için sorular sormak.
Başka bir yaklaşım ise, içerdikleri bilgileri veya bilgiye eriştiklerini hissettiren bir bilgi sunmaktır.
Zaten bildikleri özelliklere veya fiyatlara ağırlık vermek yerine, değerinize odaklamak önemlidir.
Örneğin, diğer mağazalarda bulunabilecek bir şey satıyorsanız, yalnızca sunabileceğiniz şeyleri vurgulayın.
Daha iyi bir garantiniz var mı, yoksa daha üstün bir müşteri desteğine mi sahipsiniz? Müşterilerinizi bilgilendirin.

YAZAR: BETÜL EYUBOĞLU