Vlog & Blog

Neden ihracat? – İgeme

Dünya gün geçtikçe küresel bir hal almaktadır. Ülkeler birbirleriyle etkileşim içinde bulunarak tek taraflı veya karşılıklı çıkar elde etmektedir. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki gerekli tüm kaynaklar kendi ülkesinde olsun ve dünya ile etkileşim kurmadan varlığını sürdürebilsin. Ülkeler bazı temel ihtiyaçlar karşılayabilir fakat teknolojik ve savunma sanayisi konusunda dünyadan geride kalacaktır.
Bu bağlamda Küba dünyaya açılmaya başlamıştır. Kuzey Kore ülkedeki halkın dünyayla iletişim haline geçmesini ve bilinçlenmesini istememekte ve bu nedenle direnmeye devam etmektedir. Bu ülkeler hariç gün geçtikçe bu küresellik artmaktadır.
İnsan tüketen bir varlıktır. İnsan ihtiyaçları sınırsız ülke kaynakları sınırlıdır. Bu bağlamda ülke, kaynakları yetmediği durumlarda ithalat yapmak durumunda kalır. İthalat yapan bir ülke elindeki kaynakları harcamak durumundadır ve harcanan bu kaynakların yerini doldurması gerekmektedir.  Ayrıca her ülke kendi güvenliğini koruyacak derecede savunma ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.
Temelinde baktığımızda her bir bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve vücuduna yapmış olduğu bu ithalat karşılığında fiziksel veya zihinsel bir şekilde hizmet verip ihracat yapması, yani kendisine gelir kaynağı oluşturması gerekmektedir. Ülkelerde insanlar gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yapmak ve bu harcamaların karşılığını yurt dışından gelir kaynağı oluşturarak ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin yaşam kalitesini artırmak durumundadır. Ayrıca ihracat yapmak yerel üretim gücünü artırarak dışa bağımlılığı azaltır ve yurt dışına para çıkışı engellenmiş olur.
Şirketlerde ülkeler gibidir. Şirketin varlığını sürdürüp büyüyebilmesi için dış kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynaklarla yatırımlarını artırarak daha fazla gelir kaynağı oluşturur ve bu yolla büyümeye devam eder. İhracat şirketlere yeni pazarlar bulma, bu pazarlarda ürünlerini satabilme ve yeni bir gelir kaynağı oluşturma imkanı sunar.
İhracat yapmayan bir şirket en fazla kendi ülkesinin potansiyel alıcılarına hitap edebilir. İhracat yapan bir firma ise dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilere ulaşabilme imkanına sahip olur ve daha büyük bir pazarın oyuncusu haline gelir. Bu kaynakla şirket yapacağı yatırımlarla kendi ülkesinde de rekabet avantajına sahip olur.