Vlog & Blog

Perakende Ticaret Hakkında

Ev ticareti ya da iç ticaret olarak da bilinen ev ticareti, bir ülkenin sınırları içinde yerli malların değiş tokuşudur. Bu, toptan ve perakende olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.
İç Ticaretinin Kategorileri

 1. Perakende satış
 2. Toptan ticaret

PERAKENDE TİCARET: Perakende ticaret, yeni veya kullanılmış malların, kişisel veya hane halkı tarafından tüketilmesi veya kullanılması için yeniden halka satılmasıdır. Perakendecilik, mal ve hizmet dağıtım zincirindeki son bağlantıdır. Amacı, malları nihai tüketicilerin kullanımına sunmaktır. Perakende ticaret bir perakendeci tarafından gerçekleştirilir
Bir Perakendeci, toptancılardan küçük miktarlarda mal satın alan ve daha küçük birimler halinde doğrudan son tüketicilere satan bir kişi veya tüccar.
Perakendecinin İşlevleri

 1. Perakendeci tüketicilere küçük miktarlarda mal satıyor; malları tüketiciye satmak için toptancılardan satın alır . Günün her saatinde tüketicilere satıyorlar.
 2. Perakendecilerin stok çeşitleri: Perakendeciler çok çeşitli mallara maruz kalıyor, her türlü eşyayı aynı anda satıyor.
 3. Perakendeciler kapıdan kapıya hizmet sunarlar
 4. Aralarında bulunan kişisel iş ilişkileri nedeniyle tüketiciye kredi de satabilirler.
 5. Seçim yaparken tüketicilere tavsiyelerde bulunurlar.
 6. İstek üzerine malları müşterilere teslim eder.
 7. Perakendeciler toptancıları ve üreticilere geri bildirimde bulunur.
 8. Tüketici için satış sonrası servis sağlarlar.
 9. Tüketici ile yakın ilişki kuruyorlar.

Bireysel İşletme kurarken göz önüne alınması gereken faktörleri

 1. Mal çeşitleri
 2. Ticaret hadleri
 3. İşletmenin konumu
 4. Arz kaynakları
 5. Deneyim

PERAKENDE TİCARETİNİN SINIFLANDIRILMASI
Perakende faaliyetleri küçük ölçekli ve büyük ölçekli
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PERAKENDE TİCARET
Küçük ölçekli perakende ticaret, küçük bir operasyon alanı içinde ticareti içerir. Kurulması genellikle küçük bir sermaye gerektirir. Örnekler arasında sokak veya yol kenarı ticareti, Kiosklar, Küçük mağazalar, Hawking vb.
Küçük Ölçekli Perakende Ticaretin Avantajları

 • İstihdam fırsatları yaratır
 • Düşük işletme maliyeti gerektirir

Küçük ölçekli perakende satış mağazası 24 saat çalışabilir

 • Ekstra reklam maliyeti gerekmez

Küçük Ölçekli Perakende Ticaretin Dezavantajları

 • Genişleme teşvik etmez
 • İşletmedeki kâr genellikle düşüktür
 • Perakendecilerin sattıkları mallar hakkında teknik bilgiye sahip olmaması
 • İşletmeyi yürütmek için iyi sermayeye sahip değiller.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ PERAKENDE TİCARET
Büyük ölçekli perakende ticaret, tek bir çatı altında büyük bir dükkanda çok sayıda tüketicinin kullanımına sunulan tek bir mal çeşidini ya da çeşitli malları içeren bir tür perakendeciliktir. Büyük ölçekli perakende ticaretin büyük bir operasyonel boyutu vardır; perakendeciler daha fazla müşteriye hitap etmek için birimlerinin boyutunu arttırarak büyümelerini başarıyorlar. Büyük ölçekli perakende ticaret örnekleri Zincir veya çoklu mağazalar, çeşitli mağazalar, perakende kooperatif topluluğu, franchising, posta siparişi vb.
Büyük Ölçekli Perakende Ticaretin Avantajları

 1. Büyük sermayeye erişim
 2. Stok çeşitleri mal stokları
 3. Bu tür perakendecilik, e-ticareti kolaylaştırır; elektronik alışverişi teşvik eder.
 4. Nakit ile çalışırlar.
 5. Tüketicilere satış sonrası servis hizmeti veriyorlar

Büyük Ölçekli Perakende Ticaretin Dezavantajları

 1. Müşterilere kredi imkânı vermezler
 2. Mallara genellikle fiyat etiketleri olduğundan, müşterilere daha az dikkat edilmektedir.
 3. Ticaret genellikle yaygın ve kentsel alanlarla sınırlıdır.
 4. Yüksek işletme maliyeti var
 5. Pazarlık etmek için fırsat yok
 6. Yüksek işletme maliyeti içerir

YAZAR : BETÜL EYUBOĞLU