Teşvikler

Rapor Desteği

Rapor Desteği – Desteğin Amacı Nedir?
Pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi için uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Rapor Desteği – Kimler Yararlanabilir?
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan, Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler ile İşbirliği Kuruluşları destekten yararlanabilir.
Rapor Desteği – Destek Kapsamındaki Harcamalar Nelerdir?
Sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler desteklenmektedir. Mali ve hukuki raporlar da destek kapsamında değerlendirilmektedir.
Rapor Desteği – Destek oranı şirketler için %60,
İşbirliği Kuruluşları için %75 olarak uygulanmaktadır.
Pazara Giriş Desteği (Sektör, Ülke, Yabancı Şirket Veya Marka Odaklı Rapor Desteği + Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği) kapsamında şirketler ile İşbirliği Kuruluşları yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.
Rapor Desteği