Vlog & Blog

Rusya Ambargosu Sektör Sektör Kalkıyor…

Ciklet ve Tuz ambargosu da kalktı…
Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından yayımlanan 9 Mart 2017 tarihli ve 276 sayılı Kararname ile Türkiye’ye yönelik özel ekonomik tedbirler kapsamında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu’na ithalatı yasaklanmış olan Türk menşeli ürünler listesinden aşağıda yer alan ürünler çıkartılmıştır.
0603.12. Karanfiller
0703.10: Soğanlar ve şalotlar
0704.10: Karnabaharlar ve başlı brokoli
1704.10: Ciklet
2501.00: Tuz