Vlog & Blog

Sağlık, Sektörü ve Yatırımlar için Küçük Bir İpucu

İnsanlığın tarih çizgisinde ki yolculuğuyla birlikte ilerleyen ve haliyle değişen insan sağlığı ve tıp ilmi, günümüzde mal ve hizmetlerin alınıp satılması gibi bir yapıya sahip olmuş, sağlık bir sektör haline gelmiştir. Bu sektör, yine aynı süreç içerisinde, sürekli büyümeye devam etmiştir. Zira nüfus artışı, ekonomi hacimlerinin büyümesi, teknolojinin gelişmesi vb. sebeplerden insanın ihtiyaç duyduğu tıbbi ihtiyaçlar da değişmiştir. Bu ihtiyaçlar her yıl artan sağlık harcamalarını beraberinde getirmiştir. Örneğin; sağlık harcamalarındaki büyümenin 2013-2017 yılları arasında yıllık ortalama % 5,3’e ulaşması beklenmektedir. Zira dünya nüfusunun 65 yaşın üzerindeki yüzdesinin 2017’de % 10,3’e ulaşacağı öngörülmektedir. Bu artışa paralel olarak, sağlık harcamaları 2008 yılında kişi başı 1,154 ABD dolardan 2017’de 1.620 USD’ye ulaşması beklenmektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, artan küresel nüfus sebebiyle toplam sağlık harcamaları kişi başı sağlık harcamalarından daha hızlı büyüyecektir. Dahası son on yılda, dünya genelinde ve gelir gruplarında yaşam beklentisinin yani ortalama ömür beklentisinin artması (2017 yılına kadar dünya genelinde 74’e çıkması beklenmektedir), hastalığın kronik hastalığa dönüşme olasılığını ve yaşam boyu tıbbi müdahaleyi gerektirir.[1]
Sektörleşmiş bu süreç içerisinde ki hastaları bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye çekmek, ithalat ya da ihracattır. Burada üzerinde duracağımız ihracat olan kısmıdır.
İhracat yaparken üretimini yaptığınız metaları yurt dışına satmanız gerekir. Sağlık Turizminde ise durum tam tersidir. Evet, yine bir döviz girdisi söz konusu, hem de devasa miktarda, ama ülke dışına gönderdiğiniz bir meta söz konusu değil aksine ülkeye getirdiğiniz insanlar söz konusudur. Kaldı ki sağlık turistini motive eden etkenler, bu kişilerin uluslararası hareketliliğini ya da mobilitesini arttırmış bu durum da ülkelerin bu pastadan pay alması için yatırımlarını arttırmasına sebep olmuştur. Zira sağlık turizmi, ülke ekonomilerine büyük katkılar sağlamaktadır. Dünya’da yıllık %30’luk bir oranla büyüyen sektörün 2012 yılındaki ekonomik büyüklüğünün 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.[2]
OECD verilerine göre dünya çapında ki sağlık turisti sayısı 50 milyon civarında. Amerika özelinde ise yurt dışına giden sağlık turisti sayısı 2007 yılında 750 bin, 2010 yılında 6 milyon olduğu ve 2017 yılında ise 10 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Bu verilerle Amerikan sağlık turisti sayısı dünya genelinin %20’sini oluşturmaktadır. Dahası 47 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortasının olmadığı ve 120 milyondan fazla Amerikalının ise diş sigortasının olmadığı bilinmektedir. Hizmet fiyatlarının yüksek olması sebebiyle de Amerika’da ki bazı kurumların sağlık harcamalarını azaltmak için çalışanlarına yurt dışında tedavi olma fırsatı sunmaktadır.[3]
[1] http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/Documents/HEALTHCARE.INDUSTRY.pdf
[2] http://www.baka.org.tr/uploads/48947588121518SAGLiK-KATALOG-TURKCE-16MAYiS-3.pdf
[3] http://www.baka.org.tr/uploads/48947588121518SAGLiK-KATALOG-TURKCE-16MAYiS-3.pdf