Sağlık Turizmi

Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı

Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı
Sağlık Turizmi Teşvik Yönetimi
Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm acentalarının Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir.
Hastaneler için Turquality yol haritası Danışmanlığı
Sağlık Kuruluşları Sağlık Turizmi Acentası Yapılanması
Sağlık Acentası Kuruluş Danışmanlığı
Ticaret Bakanlığı Sağlık Teşvikleri Danışmanlığı
SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Hasta Yol Desteği
Sağlık kuruluşlarının, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanır. Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın toplam tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 ABD Doları’nı geçemez. Bir sağlık kuruluşu bir hastanın Türkiye’ye her gelişi için belirtilen oran ve koşullarda destekten faydalanabilir. Bu madde kapsamındaki destekten Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşları yararlanabilir.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir:
a) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,
b) Tercümanlık giderleri,
c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
d) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,
e) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
f) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
g) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri,
h) Danışmanlık giderleri.
ı) İgeme araştırmacı ödülü teşviği a ra ka zan teb liğ ile de gil ne dir so r
Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Organizasyon Desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Arama Motoru Desteği
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında desteklenecek arama motorları aşağıda belirtilmiştir.

  • a) google
  • b) yahoo
  • c) yandex
  • d) baidu

bu destek sistematik olarak 2015te kaldırılmış buna karşılık danışmanlık desteği ile bu hizmetten yararlanılabilir.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Yurt Dışı Birim Desteği
Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
Sağlık kuruluşları ve işbirliği kuruluşları yurt dışında açtıkları ön tanı merkezleri ve ofisler, sağlık turizmi şirketleri ise yurt dışında açtıkları ofisler için destek alabilir. Yararlanıcı, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimler için de bu destekten yararlanabilir.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Belgelendirme Desteği
Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
d) Kayıt ücretleri,
e) Danışmanlık giderleri,
f) Gözetim giderleri,
g) Yenileme giderleri.
Bu madde kapsamında desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar aşağıda belirtilmiştir
a) JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
b) TEMOS Sertifikaları
c) QHA Trent Akreditasyonu
d) Accreditation Canada
e) Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
f) TÜV Belgeleri
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri
Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.
a) Tercümanlık giderleri,
b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (yapım giderleri karşılanmaz),
d) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
e) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
f) Toplu transferler.
Bu madde kapsamında bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.
a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,
b) Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.
Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır
Bakanlık Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmi gelirlerini arttırmak, pazara girişi sağlamak ve ülke tanıtımı yapmak amacıyla hedef ülkelerde ticaret heyetleri kapsamında sosyal yardım projeleri koordine edebilir. Sosyal yardım projesi içeren ticaret heyetleri için bu madde kapsamındaki destek %100 oranında uygulanır. Söz konusu sosyal yardım projeleri kapsamında yardım amaçlı malzemeler ile yardım için gerekli olan profesyonel ve yerel personelin taşıma, ulaşım, konaklama ve hizmet giderleri de karşılanır.
Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı, alım heyeti programı veya sosyal yardım projesi; Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Danışmanlık Desteği
Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri; pazarlama stratejisi, akreditasyon ve yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.
-Rapor : Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, iş birliği kuruluşları ise: % 70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
-Hasta yol: a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları, b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, ödenir
-Yurt dışı tanıtım ve pazarlama: Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları, iş birliği kuruluşları için: Reklam, tanıtım ve pazarlama (Ek-1) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
-Organizasyon bireysel katılım: Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir. Milli katılım: Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları, b) İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları, desteklenir
-Yurt dışı birim: Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için : %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Bedeli 24,000+KDV’dir. +5 Komisyon bedeli alınır.