Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?
Turistin sağlığı ya da sağlık turizmi diye adlandıracağımız yabancı yada benim değinimle pasaportlu hastanın ülkemizde tedavi edilmesi süreci ve bu sürecin yasal sorumlulukları ile birlikte tedavi sorumluluğunun alınması sağlık hizmetlerinde yıllardır konuşulan bir sorunsalı ortaya çıkarır. Bu sorunsal sağlık ta muhatap hasta mıdır? Müşteri midir?
Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?
Bu sorunsalın cevaplanması benim için kolaydır ben olayı ticari bir organizasyon ve belli etik değerler çerçevesinde Sağlık Kuruluşundan hizmet alan yapının girişimcilik modeli olan SAĞLIK TURİZM yönetiminden bakıyorum.
Hipokratın yeminini bilmediğim gibi temel insani değerler ve uluslararası ticaret etiği içinde sistemin çalışması için akış, iş planı ve sorunların reel sektör açısından üstün hizmet kalitesi ve misafirperverlik içinde bir hizmet verilmesi gerekliliğini düşünmek olarak yorumlarım.
Sağlık turizmi hasta yada hizmet alıcının Türkiye’yi tercih etmesi süreci ile başlar. Bu nedenle Sağlık turizmi konusunu e baştan onun tanıtımı ile başlatmak gerekir.
Bu Açıdan Ele Aldığımda

 • Sağlık Turizmi 
  Kurum Kimliği
  Pazarlama Kimliği
  Pazarlama Yönetişimi
  Marketing
  İnsan Kaynakları
  Servis Hizmetleri
  Kurum Etik Kuralları
  Kurum Yasal Yeterlilikler
  Seyahat Operasyonu
  Transferler
  Konaklama
  Tedavi – Hastane
  Kontrol – Hastane
  Tedavi – Hastane
  Gezi Planlama
  Memnuniyet Planlama

Geri dönüş ve Kişisel PIAR ile hasta kazanımı olarak ele alırım. Bunun konumlandırması ve yönetişimi de Sağlık Turizm Yönetimidir.
Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır? Bu konuda oluşturduğumuz diyagramın her bir hücresinin ayrı bir planlama ve çalışma planına ihtiyacı vardır. Bu konu belli bir tecrübe ve çalışma planının eseridir. Bu multi disiplin bir alan olup çoklu düşünce ve bilgi gerektirir.