Sağlık Turizmi

Sağlık Turizminde “İletişimsizlik” Teşhisi

Sağlık Turizminde “İletişimsizlik” Teşhisi Yapılan bir araştırma; Türkiye’de sağlık turizminde Hastanelerin iletişim kanalları kullanmada başarısız olduğunu ortaya çıkardı.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Öksüz ile Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Altıntaş’ın ortaklaşa yaptığı bir araştırmada, Türkiye’de sağlık turizmi alanında dijital iletişim yöntemlerinin yeterince kullanılmadığı sonucuna varıldı.
Turizmin önemli alanlarından biri olan sağlık turizminin gelişmesinde iletişim kanalları önemli bir yere sahip. Dijital iletişimde sağlık turizmi açısından büyük fırsat sunarken İKÇÜ tarafından yapılan araştırma, sağlık turizminde dijital iletişimin kullanımında ciddi eksikler olduğunu ortaya koydu. 5-6 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen Sağlık İletişimi Sempozyumunda sunulan araştırmada, hastanelerin İngilizce olarak hazırlanmış web sitelerine, İngilizce paylaşım yapılan Facebook ve Twitter hesaplarına yönelik bir analiz yapıldı. JCI (Joint Commission International) akreditasyonu almış olan hastanelerin uluslararası alanda sağlık turistlerine ulaşmak amacıyla yürüttükleri dijital iletişim çalışmalarının kapsamını ortaya koyan araştırma, dikkat çekici sonuca ulaştı.
Paylaşımlarda Net Bilgi Yok
Araştırmada, hastanelerin İngilizce web siteleri incelendiğinde yüksek kalitede hizmetler, hekim ve cerrah uzmanlığı, son teknolojik hizmetler ile bölgeye seyahat olanaklarına ait bilgilerin ağırlıkta olduğu görülürken, düşük maliyet ve hastanede kalış süresine ilişkin net bilgilere ulaşılamadı. Facebook hesapları incelendiğinde en fazla içerik paylaşımı hastane tanıtım haberleri, görselleri ve videoları ile ilgili yapılırken, Twitter hesapları analizinden elde edilen bilgilerin dağılımının Facebook paylaşımlarıyla çok büyük oranda benzeştiği saptandı.
Sosyal Medya Etkileşim İçin Fırsat
Araştırmada uluslararası kapsamda hastalara ulaşmak ve etkileşim sağlamak için büyük bir fırsat sunan sosyal medyanın kullanımında karşı tarafla etkileşim sağlama açısından ciddi eksiklikler olduğu gözlendi. Hastanelerin dijital iletişim kanallarını daha çok bilgi yaymak amacıyla kullanmaları, paylaşılan bazı içerikler hiç beğeni veya yorum almadığı halde aynı tip yayınlara devam edilmesi dikkat çekti.
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Burcu Öksüz, “Sosyal medya bilgi yayma amaçlı kullanılıyor. Hastalarla etkileşim sağlama fırsatı kullanılmıyor. Paylaşılan bazı içeriklerin hiç beğeni ve yorum almadığı görülüyor. Bu durum birtakım değişiklik yapılması gerektiğini gösterirken hastaneler hastalara ulaşmak için sosyal medyanın etkileşim sağlama gücünün farkına varmıyor. Hastaneler kullanıcılarla diyalog kurabilmenin yolunu bulmalı” dedi.