Vlog & Blog

Sağlık Turizminde Yeni Dönem, Yeni Yönetmelik

Daha önce, doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmadan, insan sağlığına yönelik hizmetlerin, mal ve hizmetler gibi alınıp satılan bir hal aldığını belirtmiştik. Sağlık turizminin de bir sektör olarak tanımlamış ve sürekli yukarı yönlü ilerleyen, devasa bir pazar olduğunu ve devletlerinde bunun farkında olarak çalışmalar yürüttüğünü, örneklerle, farklı yazılarımızda açıklamaya da çalışmıştık. Şimdi ayrıntılı bir Türkiye analizi yapmadan yeni yayınlanan ‘‘Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’’ den bahsedeceğiz.
İlk göze çarpan, sektöre, resmen, bir standart getirilmek isteniyor olması. Sanırım, sağda solda dillendirilen şikayetler, sektörün büyüklüğü ve potansiyeli göz önünde bulundurularak, dikkate alınmış durumda.  Zira bakanlık, yönetmeliğin amacını belirtirken; asgari hizmet standartlarının belirlenmesi ve faaliyetlerin denetlenmesi diyerek bunu gayet açık bir şekilde belirtmiş. Dahası, bundan sonra her sağlık kuruluşu ve sağlık turizmi aracı kuruluşu (acente), sağlık turizmi yapmak için yetki belgesi almak zorunda kalacak. Aracı kuruluşlar buna ek olarak, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre A grubu seyahat acentesi olmak zorunda. Yani her önüne gelen yurt dışından hasta getirmesin, bu iş sağlıklı ve sistemli yürüsün aynı zamanda devlette vergisini alsın.
Bunun yanında bakanlık, standart sağlık hizmetlerinin (teşhis, tedavi, rehabilite) yanı sıra tüm dünyanın geleneksel ve tamamlayıcı tıbba olan ilgisini kullandırmak için olsa gerek özellikle bu branşları sağlık tesisinde yapılabilecek sağlık turizmi hizmeti olarak tanımlamış. Hindistan örneğinde olduğu gibi.
Sağlık turizmine yönelik araştırmalarda çokça yakınılan ‘sağlıksız’ istatistik problemini de;  hizmet alan bütün uluslararası hastaların verilerini (teşhis, muayene, kalış süresi vs.) bakanlık web sistemine kaydedilmesini zorunlu tutarak, üstesinden gelinebileceği düşünülmüş olabilir.
Gelelim bu yetki belgesini hangi kurumların nasıl alacağına.

 • Öncelikle sağlık kurumları; sağlıkta kalite standartları değerlendirmesine göre 85 puana sahip olmalı,
 • Standarttan bahsetmiştik. Sağlık kurumu artık uluslararası hastanın; kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma gibi uluslararası hastaya yönelik tüm işlemleri yapacak ayrı bir birim oluşturmak zorunda. Bu birimin başında; en az beş yıl meslek icrası yapmış, yabancı dil bilen bir tabip/uzman bulunmak zorunda,
 • Günümüzde hala bazı kurumların internet sitesi yok. Belki biraz da bundan olsa gerek, sitede doktorların ayrıntılı bir öz geçmişi olmak zorunda,
 • Sağlık kurumu hasta ile doktor arasında iletişim alabileceği bir iletişim sistemine sahip olmak zorunda,
 • Bazı kurumların başına gelen problemlerden biride: Hasta ülkeye kadar gelir ama bazı sebeplerden aynı kurumda tedavi olmaz. Bu duruma pazarlamacılar, hasta kapınıza kadar gelmiş dahi olsa, ‘‘bitmemiş satış’’ der. Belki de bunun önüne geçmek için sağlık kurumu, hastanın ülkeye ulaşmadan önce depozito yatırabileceği bir alt yapıya sahip olmalıdır.

Bunların yanında bir çok teknik detay daha..
Sağlık turizmi aracı kuruluşu ise yetki belgesi almak için:

 • A Grubu işletme belgesine sahip olmalı,
 • Yetki belgesi sahibi olan üç sağlık tesisi ile anlaşma imzalamış olmalı,
 • Yurt dışında gelen aramaları cevaplayabilecek en az 2 yabancı dilli bir alt yapıya sahip olmalı ve buna göre personel istihdam etmeli,
 • Anlaşmalı olduğu sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgilerin olduğu ve en az üç dili destekleyen internet sitesine sahip olmalı,
 • Yurt dışından getirdiği hastaya seyahat sigortası yaptırmalı,
 • Hastanın ihtiyacı olabilecek tüm bilgileri (sağlık tesisleri, sağlık hizmeti ücreti, ödeme şartları, seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim vs.) vermeli ve hastadan bilgilendirilmiş onamını almalı,
 • Hasta ve refakatçisinin transfer, konaklama, dönüşlerini sağlamalıdır.

Listeler teknik ayrıntılarla devam ediyor. Zira amaç, Türkiye, sağlık turizminde kaliteli bir destinasyon olsun, bu devasa pastadan hak ettiğini alsın. Kaldı ki bakanlık bu konuda oldukça ciddi, sağlık kurumu da aracı kuruluş da düzenli aralıklarla denetlenecek…