sağlık turizmiVlog & Blog

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

sağlık turizmiVlog & Blog

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte farkındalığın artması insan hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketliliğin en fazla görüldüğü sektör de turizm sektörüdür. Turizm ülkelere doğrudan döviz geliri sağlamaktadır. Yurt dışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para girişinin en kolay gerçekleştiği sektördür. İnsanların artan hareketliliğiyle birlikte tıbbi bilgi ve teknolojinin yükselmesi, küresel ölçekte sağlık planlamalarının oluşturulması, sağlık hizmetleri bilincinin küresel ölçekte yerleşmesi, insanların sağlık düzeyini yükseltmiştir.
Sağlık hizmetlerin de artan bu talep yükselişine karşı hizmet verme imkanları daralmaya, yeterli olmamaya başlamış ve maliyetlerin yükselmesiyle birlikte artan talebe karşı bekleme süreleri de artmaya başlamıştır. Bununla birlikte her ülke kendi sağlık sistemini yapılandırırken, ülkelerin sınırlı ekonomik olanakları sağlık hizmetlerine erişimi sınırlandırmıştır.
İşte bu aşamada ise dünya ülkelerinde daha ucuza sağlık hizmeti gündeme gelmiştir. Sağlık alanında bekleme sürelerinin artması, maliyetlerin yükselmesi, birçok sağlık hizmetinin sigorta sisteminin karşılamaması gibi birçok faktörün etkili olmasıyla birlikte, dünya ülkeleri yeni stratejiler geliştirmeye başlamıştır. Bununla birlikte yurt dışında sağlık hizmeti alma tercih edilir hale gelmiştir.
İnsanların farklı kültür ve coğrafyaları görme, gezme, eğlenme istekleri hem de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini yurt dışında daha ucuz maliyetlerle ve aynı kaliteyle alma isteklerine yanıt veren ;insanların sağlık düzeylerini iyileştirme ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte ,düşük masrafa katlanma anlayışı eşliğin de sağlık turizm sektörü doğmuştur.