Vlog & Blog

Swot – Pest Analizi Oluşturmak

SWOT analizi, bir işi, projeyi veya durumu etkileyen  güçlü , zayıf yönleri , fırsatları ve tehditleri tanımlamak ve anlamak için stratejik bir planlama aracıdır .
SWOT analizi, organizasyon veya proje hakkında bilgi toplayarak başlar ve matriste özetlenen bilgilerin bir yorumuna dayanan kararlar ile biter.
Bir SWOT Analizi Nasıl Kullanılır?
SWOT analizi, her bir işletmeye özgü olduğundan

 • Nerede olduğunuzu ve nerde olmak istediğinizi ayırt etmek için bir SWOT analizi kullanın, 
 • Güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında gerçekçi olun,
 • Spesifik olun – sadece anahtar noktalara ve konulara değinin,
 • Güçlü ve zayıf yönlerinizi kritik başarı faktörleri ile ilişkilendirin,
 • Önem sırasına göre sıralayın,
 • Son olarak yazdıklarınızı kısa tutun

 

 • Güçlü Yönler– Kontrolünüz altında olan organizasyonun veya durumun içerdiği olumlu özelliklerdir.
 • Zayıf yönler– sizin kontrolünüzde bulunan ve sizin hedeflerinizi karşılama kabiliyetinizi engelleyebilecek dahili faktörlerdir.
 • Fırsatlar– kuruluşun veya projenin geliştirmesi gereken dış faktörlerdir.
 • Tehditler– sizin kontrolünüz dışındaki, projeyi veya organizasyonu tehlikeye atabilecek dış faktörlerdir.

İdeal olarak, bir grup ya da atölyede, her kategori için beyin fırtınasına girin ve duruma, içeriğe, stratejiye ya da projeye ilişkin güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri yakalayın.
Tüm beyin fırtınası egzersizlerinde olduğu gibi, amaç, mevcut iş durumuyla ilgili fikirleri yakalamaktır.

Stratejik Plan Geliştirme

Analizin bir sonraki aşaması, güçlerinizi, zayıf yönlerinizi, fırsatları, tehditleri almak ve aşağıdaki soruları cevaplamaktır:

 1. Fırsatlardan yararlanmak için güçlü yönlerinizi nasıl kullanıyorsunuz?
 2. Fırsatlardan yararlanmanızı engelleyen zayıflıkları nasıl aşarsınız ?
 3. Güçlü yönleriniz tehditler olasılığını nasıl azaltabilir?
 4. Tehdit olasılığını azaltmak için zayıf yönleriniz hakkında ne yapabilirsiniz?

Bu soruları cevaplarken karşı koyduğunuz dış güçleri ve bunlarla nasıl başa çıkacağınızı anlamaya başlayacaksınız.

PEST Analizi :

Şirketin iç kaynakları ve endüstri faktörlerinin yanı sıra, bir şirketin performansı üzerinde derin etkisi olan diğer birkaç makro ekonomik faktör vardır. Yeni girişimler veya ürün lansman fikirleri gibi belirli durumlarda bu faktörlerin organizasyonun başarısındaki rolü ne kadar büyük olacağını belirlemek için dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Özel durumla ilgili dış makro ekonomik faktörleri değerlendirmek için en çok kullanılan analitik araçlardan biri, PEST Analizi’dir .
Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenmesi, olumlu veya olumsuz şekilde kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.
Politik / Hukuki Faktörler:

 • Vergi Sistemi,
 • Hükümet Politikaları,
 • Yasalar,
 • Uluslar arası ilişkiler,
 • Hükümet Politikaları,

Ekonomik Faktörler:

 • Enflasyon ve değişim oranları
 • Faiz oranları
 • Ticari döngüler
 • Uluslar arası ekonomik kuruluşlar
 • Ekonomik büyüme

Sosyal/ Kültürel Faktörler:

 • Tüketici eğilimleri,
 • Yeni ihtiyaç ve istekler,
 • Toplumdaki etik değerler,

Teknolojik Faktörler:

 • Ekolojik Faktörler,
 • Altyapı teknolojisi,
 • Alternatif ve yeni teknolojiler,
 • Yeni ürünler,
 • IT kullanımının yaygınlaşması,

Bu faktörlerin işletmenizin uzun vadedeki performansını ve faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini belirlemenize yardımcı olur.