Vlog & Blog

Teslim Şekli Nedir, Nasıl Belirlenir?

Bir ihraç ürününün teslim şekli belirlenirken ihracatçının tüm potansiyel maliyetleri dikkate alması gerekmektedir.
Fiyatlandırma hususunda ihtiyatlı davranmayan ihracatçılar için pek çok tuzak ve gizli maliyetler söz konusu olabilmektedir.
Teslim şeklinin kesin bir teklif olarak yorumlanması nedeniyle ihraç edilecek malların teslim şeklinin belirlenmesi fiyatlandırmada çok önemli bir aşamadır. Taraflar arasında teslim şeklinin belirlenmesinde, sıklıkla proforma fatura kullanılmaktadır.
Proforma fatura, teklif belirten ve ticari hükmü bulunmayan bir faturadır. Proforma fatura teklifle ilgili unsurları (alıcı ve satıcının isim ve adresleri, alıcının referans numarası ve başvuru tarihi, talep edilen ürünlerin kısa tanımı ve listesi, her bir adedin fiyatı, brüt ve net ağırlıkları, ihraç için paketli hallerin hacmi ve boyutları, varsa yapılan indirim, teslim noktası, satış koşulları, ödeme şekli, sigorta ve taşıma masrafları, teklifin geçerlilik süresi, alıcı tarafından yapılacak toplam ödeme, tahmini taşıma süresi, döviz kuru) içermelidir.
Teklifle ilgili söz konusu unsurların yanı sıra proforma fatura üzerinde bulunması gereken iki unsur daha bulunmaktadır. Bunlardan biri proforma fatura ibaresi, diğeri de menşe ülkedir. Proforma fatura üzerinde ‘Proforma Fatura’ ibaresi mutlaka bulunmalıdır.
İşletmenin elde edeceği kar üzerinde önemli rol oynaması nedeniyle, teslim şekli açık, net ve düzgün bir şekilde belirtilmesi önem taşır.
Fiyat belirlemelerinin standartlaştırılması amacıyla fiyatlandırmada Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan INCOTERMS teslim şekilleri esas alınmaktadır.
Teslim şekli üzerinde anlaşan ithalatçı ve birbirlerini bir ihracat işleminin dört ana unsuru üzerinde yasal olarak bağlamış olmaktadır.
Bunlar:

  1. – Hangi maliyetlerin ihracatçı, hangilerinin ithalatçı tarafından üstleneceği,
  2. – İhracatçının hangi belgeleri düzenleyeceği ve belge masraflarının hangi tarafça karşılanacağı,
  3. – Ticarete konu olan malların sorumluluğunun ve mülkiyet hakkının ihracatçıdan ithalatçıya ne zaman geçeceği,
  4. – Malların nerede ve ne zaman teslim edileceğidir.

FCA, FAS, FOB, CIF gibi sıklıkla kullanılmakta olan teslim şekilleri hususunda ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından farklı şekillerde yorumlanmaları nedeniyle sıklıkla yanlış anlamalar yaşanmaktadır. Bu tür yanlış anlamaların oluşmaması ve dolayısıyla sorunsuz bir ihracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için dış ticaret sözleşmelerinde Uluslararası Ticaret Odası tarafından belirlenen ve Incoterms olarak bilinen standartların teslim şekillerine bağlı kalınması ve sözleşmelerde teslim şeklinin açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
Yazar : Murat Işık