Vlog & Blog

Teşviklerde Yeni Bir Araç

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Türkiye Teşvikte yeni pencereler ile ARGE ve İleri teknoloji için çalışmaları özendirmek için yeni bir destek daha Tübitak bünyesinde sessiz sedasız duyuruldu.

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Programa başvuru süreci Ana kuruluşun TEYDEB’e niyet beyanında (niyet beyanı hazırlama kılavuzu linki verilecek) bulunmasıyla başlar. TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun;

son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1.

son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Ayrıntılar için Linke Danışmanlık için telefonunuzun tuşlarına basın… İgeme olarak size bu konuda danışmanlık yapabilir…

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi

İGEME 0212 236 00 24