Vlog & Blog

Ticaret Fuarları ve Sergileri Nelerdir?

Ticaret fuarları ve sergiler; belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman diliminde mal veya hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, uluslararası pazarlamada giderek daha fazla önem kazanan, en etkin ticaret geliştirme araçlarından biridir. Ticaret fuarları ve sergilerine katılım, firmaya satış, iletişim, araştırma ve stratejik açıdan pek çok yarar sağlamaktadır.
Ticaret fuarları ve sergileri; ülke, ürün/hizmet, firma imajının tesisi, yeni ürün veya hizmetin tanıtımı, piyasaya yerleştirilmesi, ürün ve fiyat kalitesinin test edilmesi, alıcı taleplerinin/tepkilerinin değerlendirilmesi, rakip firmaların ürün/hizmet ve stratejilerinin ve rekabetin izlenmesi, hedef kitle veri tabanı oluşturulması, yeni temasların kurulması, mevcutların geliştirilmesi gibi kısa bir zaman diliminde pazarlama hedeflerinin gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır.
Uluslararası fuar/sergiler genel bir tasnifle; her türlü mal ve hizmetin sergilenebildiği ‘genel ticaret fuarları’ ve sektör bazında sanayi ürün veya hizmetlerinin sergilenmesine olanak sağlayan, genellikle işadamlarının ziyaretine açık ‘ihtisas fuarları’ olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bununla birlikte fuarcılık sektöründeki gelişmeler daha ayrıntılı bir sınıflandırmayı gerektirmektedir.
‘Tüketici fuarları’ çeşitli tüketim mallarının sergilendiği halka açık, nihai tüketiciyi hedef alan fuarlardır. ‘Solo fuarlar’ bir ülkenin tek başına katıldığı, genel nitelikli veya belirli bir ürün veya ürün grubuna yönelik fuarlardır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte zaman kısıtlamasını ortadan kaldıran, maliyet avantajı, vb. fırsatlar sunan ‘sanal fuarlar’ gündeme gelmiştir. Ancak sanal fuarlar yüz yüze görüşme olanağı sunan, tüketici ilişkilerinin kurulduğu, müşteri bağımlılığının inşa edildiği fuarların yerini alamamıştır.