Sağlık Turizmi

Türkiye’de Sağlık Turizmi

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ
Türkiye medikal turizm  sektörüyle yeni tanışmış olmasına rağmen, sektörde önemli gelişmelere imza atmış bir ülkedir. (1)
Turistin sağlığı için yapılan her türlü tedaviyi sağlık turizmi saymak gerekir. Ancak temel olarak 3 başlık altında incelenmektedir.

  • 1-Medikal Turizm
  • 2-Termal Turizm
  • 3-Geriatri ve Engelli Turizmi

MEDİKAL TURİZM
Medikal turizm, tedavinin tıbbi bir müdahale biçimini de içinde barındırdığı bir turizm şeklidir. Daha çok hastaların iyileştirilmesi, teşhisi, tedavisi gibi hizmetler söz konusudur. Check- up, cerrahi müdahale,estetik, diş, organ nakli gibi tedavi  türleride bu ana başlığa dahildir. Medikal turizmin uygulamala alanları sağlık kurulum ve kuruluşlarıdır.
Medikal turizm geleneksel turizmin diğer alt sektörleri gibi başka sektörlerle kıyaslandığında yeni olmasına rağmen  kısa sürede gelişen sektörlerden bir tanesidir.(2) Türkiye’de de medikal turizm çok çabuk benimsenmiş ve kısa sürede önemli yol katetmiştir. Estetik cerrahi, kalp ameliyatı, organ nakli, göz tedavisi  ve müdahalelerde hem fiyatlarının uygunluğu, hem de kalitesiyle üst sıralarda yerini almayı başarmıştır.
TERMAL TURİZM
Termomineral su banyosu, soluma, içme, çamur banyosu gibi etkinliklerinin yanında fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet, psikoterapi gibi tedavi türlerinin birleştirilmesiyle oluşan tedavinin yanında termal sularda rekreasyon ve eğlence ile oluşan turizm şeklidir. (3) Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahiptir. Bulunduğu coğrafi konumun avantajlarından faydalanmayı bilmiştir ve Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada yerini almıştır. (4)
Medikal turizmle arasındaki en önemli fark; medikal turizmde ana problem bir “hastalıktır” ve tedavi için müdahale edilir. Ancak termal turizmde ki en önemli nokta “nasıl daha sağlıklı olabilirim” olarak düşünülmektedir. Bu sebeptendir ki termal turizmden memnun kalanların %90 ı tekrar aynı tesisi ziyaret etmektedir.
Termal turizmin uygulama alanları kaplıcalar ve spa merkezleridir.
GERİATRİ VE ENGELLİ TURİZMİ
Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık ve sosyal yaşam alanında meydana gelen iyileştirmeler sonucunda tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak ülkelerin nüfus yapılarında da “demografik kayma” ya da “demografik deprem” denebilecek değişimler ortaya çıkmış bulunmaktadır.(5)
Geriatri toplumun yaşlı kesiminin ihtiyaç duyduğu tedaviyi sunan hizmetleri kapsayan bir alan olarak bilinmektedir. (6) Geriatri turizmi ise belli bir yaşın üzerinde sağlık problemleri olan insanları, emeklilik firmalarını yakından ilgilendiren bir sağlık turizm çeşididir. (7)
Engelli turizmi:  Engelliler; vücudun duyusal, işlevsel, zihinsel ve ruhsal farklılıkları öne sürülerek; toplumsal veya yönetimsel tutum ve tercihler sonucu, yaşamın birçok alanında kısıtlama ve engellerle karşılaşabilirler.(8) Engelli insanların engelsiz insanlar gibi istihdam, seyahat, turizm, alışveriş, boş zaman uğraşları gibi yaşamın birçok kesitinde yer alabileceği düşüncesi yaygın değildi. Bu sebeplerle turizmin alt yapısını oluşturan ulaşım, konaklama ve diğer öğelerin engelli insanlar tarafından kullanımı oldukça zayıftı (9) seyahat bir hak olarak kabul edilince bakış açısı değişmeye başladı.
“Dünya’nın en büyük azınlığı” diye nitelendiriyor engelliler, turizm endüstrisi için dünyanın en büyük özel pazarı anlamına gelmeye başladı ve Bu pazar, keşfedilmiş oldu .Çalışmalar farkındalığı yakalar yakalamaz başladı ve sağlık turizminde de yerini aldı.
Uygulama alanları Klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri ve bakım evleri v.b
Murat IŞIK
TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ