Vlog & Blog

Uluslararası Pazarlara Katılma Yolları

Bir şirketin dış pazara girebileceği çeşitli yollar vardır. Hiçbir pazar giriş stratejisi tüm uluslararası pazarlar için geçerli değildir.
Doğrudan ihracat bir piyasada en uygun strateji olabilirken, bir başkasında bir ortak girişim kurmanız gerekebilir ve bir başkasında üretiminizi lisanslayabilirsiniz. Tarife oranları, ürününüzün adaptasyon derecesi,  pazarlama ve ulaşım maliyetleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, strateji seçiminizi etkileyecek bir dizi faktör vardır. Aşağıdaki stratejiler, size açık olan ana giriş seçenekleridir.
Doğrudan İhracat
Doğrudan ihracat, ilk önce kendi kaynaklarınızı kullanırken seçtiğiniz piyasaya doğrudan satıyor. Birçok şirket, bir kez bir satış programı kurduktan sonra, acentelere ve / veya distribütöre bu pazarda onları daha fazla temsil etmeye yönelir.
Licensing(ruhsat verme)
Lisanslama, bir firmanın bir ürünü veya hizmeti kullanmak için hakları başka bir firmaya devrettiği nispeten sofistike bir düzenlemedir. Lisans satın alanının girmek istediğiniz pazarda nispeten büyük bir pazar payı varsa, bu özellikle yararlı bir stratejidir. Lisanslar pazarlama veya üretim için olabilir.
Franchising
. Franchising, diğer pazarlara kolayca aktarılabilen, tekrarlanabilir bir iş modeline (örn. Gıda satış yerleri) sahip firmalar için iyi çalışıyor. Bayiliğin bu modeli kullanırken dikkat etmesi gereken 2 nokta vardır.  Birincisi, iş modelinizin çok benzersiz olması ya da uluslararası düzeyde kullanılabilecek güçlü bir marka bilinirliğine sahip olması ve ikincisi, franchise alanınızdaki gelecekteki rekabetinizi yaratıyor olmanızdır.
Ortaklık
İşbirliği, dış pazarlara girerken neredeyse bir zorunluluktur ve dünyanın bazı yerlerinde (örneğin Asya) zorunlu olabilir. İş ortaklığı, basit bir pazarlama düzenlemesinden, üretim için karmaşık bir stratejik ittifak biçimine kadar çeşitli şekillerde olabilir. Ortaklık, yerel ortakların yerel piyasa bilgilerini, irtibatlarını ve akıllıca seçilen müşterileri getirmelerinden dolayı, hem ticari hem de sosyal anlamda kültürlerin kendinizden çok farklı olduğu pazarlarda özellikle faydalı bir stratejidir.
Ortak girişimler
Müşterek teşebbüsler, bağımsız olarak yönetilen üçüncü bir şirketin kurulmasını içeren belirli bir ortaklık biçimidir. İki şirket belirli bir coğrafyada  veya pazarda birlikte çalışmayı ve bunu gerçekleştirecek üçüncü bir şirket yaratmayı kabul ediyor. Riskler ve kazançlar normalde eşit olarak paylaşılır. Bir ortak girişimin en güzel örneği Sony / Ericsson Cep Telefonudur.
Şirket Satın Almak
Bazı pazarlarda mevcut bir yerel şirketi satın almak en uygun giriş stratejisi olabilir. Bunun nedeni, şirketin önemli bir pazar payına sahip olması, doğrudan bir rakip olması veya devlet düzenlemelerinden dolayı firmanızın pazara girmesi için tek seçenek olması olabilir. Bu giriş stratejisi, size yerel bir şirket olma statüsünü hemen kazandıracak ve yerel piyasa bilgilerinden, belirli bir müşteri tabanından yararlanacak ve yerel yönetim tarafından yerel bir firma olarak muamele göreceksiniz.
Piggybacking
Piggybacking, uluslararası arenaya girmenin eşsiz bir yoludur. Şu anda dış piyasalarda yer alan büyük yerli firmalara sattığınız ilginç ve benzersiz bir ürününüz veya hizmetiniz varsa, ürün veya hizmetinizin uluslararası pazarlar için envanterinde bulunup bulunmayacağını görmek için onlara yaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu, riskinizi ve masraflarınızı azaltır, çünkü esasen yurtiçinde satıyorsanız ve büyük firma, ürününüzü veya hizmetinizi uluslararası pazarlamada pazarlamaktadır.
Anahtar teslim projeler
Anahtar teslimi projeler, çevre danışmanlığı, mimarlık, inşaat ve mühendislik gibi hizmetleri sunan şirketlere özgüdür. Anahtar teslimi bir proje, tesisin zeminden inşa edildiği ve müşteriye gitmeye hazır olduğu – anahtarı çevirdiği ve fabrikanın çalıştığı yerdir. Bu, müşterinin normalde bir hükümet olması nedeniyle dış pazarlara girmek için çok iyi bir yoldur ve proje genellikle Dünya Bankası gibi uluslararası bir finans kuruluşu tarafından finanse ediliyor ve böylece ödenmeme riski ortadan kalkar.
Araştırmacı ihracatçı olmak buraya kadar gelmektir. İG E ME ye telefon ile ul aş od ul k az an…