Vlog & Blog

Yaşlı Bakımı Turizmi ve Engelli Turizmi Nedir?

Son yüzyılda ki gelişmelerle insan yaşamı uzamış, buna bağlı olarak yaşlı nüfusu artış göstermiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre 2002 yılında, gelişmekte olan ülkelerde, yaklaşık 400 milyon olan yaşlı nüfusu,[1] Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre günümüzde 600 milyon civarına gelmiş, 2050 yılında ise 2 milyarı bulacağı öngörülmüştür.[2] Bu veriler, bu grubun sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan yeni durumlar ortaya çıkaracağını göstermektedir.
En genel hali ile yaşlıların bakım gerektiren tedavilerini kapsayan ve bu tedaviler için ülke dışına seyahat ettikleri turizm olarak tanımlayabileceğimiz sağlık turizmi türüdür.
Kalkınma Bakanlığı’ da yaşlı bakımı turizmini 10.Kalkınma Planında ‘‘İleri Yaş Turizmi’’ adıyla tanımlamış ve hedefler arasına almıştır.[3]
Yukarıda bahsettiğimiz verilerin yanında, yaşlıların beklentileri, fiziksel, ruhsal sorunları, kültürel özellikleri vb. özellikleri bu alanın tanımlamasında gruplamalar ortaya çıkarmaktadır. Bu gruplar Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu tarafından;
–Sağlıklı yaşlının bakımına yönelik: akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi bakımını kendi yapabilen, bulaşıcı hastalığı bulunmayan yaşlılara yöneliktir.
–Kronik hastalıklara sahip yaşlının bakımına yönelik: KOAH, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara sahip kişilere yönelik olan bu bakım türü, yaşlı bakım merkezlerinde, yılın belli dönemlerinde misafir edilmeleri gereken kişilere yöneliktir.
–Rehabilitasyon ve tedavi öncelikli yaşlının bakımı: Ciddi operasyonların ardından belli bir süre profesyonel sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere yöenliktir.
–Palyatif durumu olan yaşlının bakımına yönelik: Ölümcül durumu olan hastalara yönelik uzmanlaşmış bir bakım türüdür.
Engellilik, bir kimsenin yapabildiği işleri yapma becerisindeki herhangi bir kısıtlama ya da eksiklik olarak tanımlanır.[4] Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun %15’i (1 Milyar) bir çeşit engelle yaşamaktadır.[5] Engelli kişilerin toplum içerisindeki nüfusa olan bu oranları, sağlık turizmi içerisinde engelli turizminin ayrı bir şekilde tanımlanmasını gerektirmiştir. Bu yüzden bu turizm çeşidi engellilerin seyahat etme, gezme, eğlenme ve tedavi görme ihtiyaçlarına yönelik olarak gelişen bir turizm türüdür.
 
[1]http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/248/Ya%C5%9Flanma%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Raporu.pdf
[2] Sağlık turizmi el kitabı 2012
[3] http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/02.pdf
[4] Fordyce, 1995:28ç ‘den aktaran : Sağlık turizm kitap sf135
[5] http://ethics.unwto.org/content/accessible-tourism