sağlık turizmi

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

sağlık turizmi

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 1.BAŞVURUDA BULUNAN TESİS/KURULUŞ

 1. TESİSİN/KURULUŞUN ADI:
 2. VERGİ DAİRESİ NUMARASI:
 3. ADRESİ:
 4. POSTA KODU:
 5. ŞEHİR:
 6. ÜLKE
 7. TEL:
 8. FAKS:
 9. WEB ADRESİ:

2.BAŞVURUDA BULUNAN TESİSİN/KURULUŞUN TEMSİLCİSİ

 1. TEMSİLCİNİN ADI:
 2. TEMSİLCİNİN SOYADI:
 3. ADRESİ:
 4. POSTA KODU:
 5. ŞEHİR:
 6. ÜLKE:
 7. TEL:
 8. FAKS:
 9. E-POSTA

3.TALEP EDİLEN BELGE

 1. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ
 2. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞ YETKİ BELGESİ

(*) TALEBİNİZİ (X) İŞARETİ İLE BELİRTİNİZ.
4.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYAN VE İMZASI
Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkında yönetmeliğin hüküm ve şartlarını aynen kabul ettiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerden sonra kesilen idari para cezalarını en geç 30 gün İçerisinde ödeyeceğimizi, başvuruyla ilgili olarak istenen ek idari ve teknik dokümanların tarafımızca eksik teslim edilmesinden doğacak gecikme ve hatalı işlemlerin sonuçlarından kuruluşumuzun sorumlu  olacağını ve Bakanlık adına görevlendirilen personel ile bu başvuru formunda temsilci olarak  beyan edilen kişi / kişiler tarafından, başvuru konusu olan belgelendirme İşlemleri ile İlgili olarak  yürütülecek her türlü iş ve işleme ait kayıt altına alınacak sonuçları kabul edeceğimizi, Bakanlık adına görevli personele yetki belgesi kriterlerini incelemesi esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ederiz.
Başvuruda bulunduğumuz belge ile İlgili belgelendirme işlemlerini tamamlanıp bu konuda belge kullanma haklarımız verilmeden, tesis / kuruluş belgelendirme belgesini kullanarak, belgelendirme markasının kasıtlı olarak kanunsuz kullanılması olarak değerlendirileceğinin ve belgelendirme başvurumuzun etkileneceğinin farkında olduğumuzu teyit ederiz.
 
Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, hukuken sahibi bulunduğumuz tesiste / kuruluşta,  Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için yaptığımız başvurunun, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesini talep ederiz.
ADI:
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
NOT: BAŞVURU EVRAKLARINI BU FORMA EKLEYİNİZ.
                                                                  BAŞVURU EVRAKLARI
Sağlık tesisi tarafından sunulacak belgeler:

 1. Başvuru sahibi kuruluşun Bakanlıkça verilmiş ruhsat/ geçici ruhsat ve faaliyet izin belgesi örneği,
 2. Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli),
 3. Yapılan son sağlıkta kalite değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olduğuna dair belge.
 4. Uluslararası sağlık turizmi birimi kurulduğuna dair belgeler, Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde sayısı ve dil yeterliliği belirtilen personele ait dil yeterlilik belgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri.

Aracı kuruluş tarafından sunulacak belgeler:

 1. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat Acentası işletme belgesi örneği,
 2. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip 3 sağlık tesisi ile imzalanan protokol örnekleri
 3. İştigal konusu olarak sağlık turizm acentalığı faaliyetinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi,
 4. Temsile yetkili kişi ve kişilerin belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 5. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
 6. Temsile yetkili kişi ve kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
 7. Vergi Levhası,
 8. Mali Müşavir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yılsonu bilançosu,
 9. EK-2 de sayısı ve dil yeterliliği belirtilen personele ait dil yeterlilik belgeleri ile aylık prim ve hizmet belgeleri

 
Murat IŞIK
Adan Zye Sağlık Turizm Kitabı
#ABD #Trump #Sağlık #Tourism #Sağlıkturizmi #health #tursab #immib #thtc #murat_ışık #londra #ankara_anlaşması #hollanda #hair #laser #erdoğan #igeme #gateoftec #medicalinturkiye