Vlog & Blog

'zombi(yaşayan ölü)' firması sorunlarının çözülmesi GSYİH'yi artırabilir

IMF araştırması, “zombi” firmalarının sorunlarının çözülmesi, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde Çin için yılda 0.7 ila 1.2 puanlık önemli GSYİH artışı sağlayabileceğini belirtti.
Gazete, kömür, çelik, çimento, kaplanmış cam, alüminyum ve güneş enerjisi gibi aşırı kapasiteli sektörlerdeki şirketlerin borcunun yüzde 16’lık bir payı temsil ettiğini bildirdi.
Çin’in Devlet Konseyi Bakanlar Kurulu, yaşanmaması gereken “zombi” yı üç yıl üst üste kayıplar yaşayan, çevresel ve teknolojik standartları karşılayamayan, ulusal sanayi politikaları ile uyumlu olmayan ve hayatta kalabilmek için hükümete veya bankanın desteğine büyük ölçüde güvenen şirketler olarak tanımlıyor.
Zayıf temelleri olan bu firmalar, borç duyarsızlığına ve düşük verimliliğe katkıda bulundukları için Çin’de kilit bir endişe haline gelmişler ve bu konu şirket borçlarındaki artışın ana nedenlerinden biri olarak görülüyor.
Çin hükümeti, birleşmeler ve konsolidasyon, tasfiye, borç-öz sermaye takasları ve kurumsal varlık satışları gibi yeniden yapılandırma seçenekleri ile bu sorunu çözmek için sürekli çabalar sarf etti.
“Özellikle, vergi kaçakçılığı, hükümet sübvansiyonlarının azaltılması, ayrıca tahsilat ile operasyonel yeniden yapılanma ve artıklığı azaltma,” zombi “firmalar için kurumsal performansın yeniden kazanılmasında önemli yararlar sağladı” dedi.
Borçtan özsermaye çıkarma süreci sadece borç-özsermaye takası ve “zombi” Devlet teşebbüslerinin temizlenmesi gibi yöntemlerle mevcut borçların üstesinden gelmekle kalmıyor aynı zamanda artan borcun birikimini yavaşlatıyor, dedi Song Yu .
Kaynak : www.chinadaily.com