Alman Devlet Kurumları, mevcut toplam 2000’den fazla sağlık tesislerden faydalanmak için sağlık turizmini aktif bir şekilde teşvik etmektedir ve hastanelerin deniz aşırı ülkelerden gelen ziyaretçileri destekleyen programlar oluşturması özendirilmektedir. 2010 yılında dünya çapında 178 ülkeden gelen yaklaşık 80.000 kişi Almanya’yı tıbbi tedavi için ziyaret etmiştir ve bu sayı her yıl en az %10 artmakta olduğu izlenimini vermektedir. Resmi verilere göre, Alman hastaneleri son birkaç yıldır dünyanın her yerinden en az 100.000 yabancı hasta ağırlamaktadır.

Sağlık turizmine yönelik artan talep karşısında gittikçe artan sayıda Alman hastanesi  yabancı hastalarla ilgilenmek üzere  birer bölüm oluşturmaktadır. Ek olarak uzmanlaşmış sağlık tesisi yada uzmanlaşmış kinikleri ile marka oluşturmaktadırlar. Uzman tesisler arasında; Dresden’deki Carl Gustav Carus Üniversitesi’nin diyabet merkezi, Münih’teki Alman Kalp Merkezi, Nuremberg’deki Nöroşirurji Kliniği, meme kanserinde uzmanlaşan Münih’teki Teknik Üniversite ve akciğer ve sindirim sistemi kanserlerinde uzmanlaşan Duesseldorf ’taki Üniversite Kliniği ciddi sayıda hasta alan merkezler olarak göze çarpmaktadır.

Alman Hükümeti  Almanya’ya yönelen sağlık turizminin termal boyutlarını da teşvik etmekte, bazıları bu ülkeye münhasır olan çamur banyosu, mineral tedaviler ve radon gazı tedavileri gibi doğal tedaviler sunan kaplıcaları ve sağlığa yönelik tatil yerlerini desteklemektedir.

Almanya Sağlık Sistemi

Almanya dünyada sağlık hizmetlerinin en güçlü olduğu ülkeler arasında kabul edilmektedir. Geniş bir hizmet  ağı herkesin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşmasını sağlar. Sağlık sektörü aynı zamanda dört milyonu aşan çalışan sayısıyla Almanya’daki en büyük işgücü sektörüdür. Toplamda gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 10,5’i sağlık giderlerine ayrılmaktadır. Bu rakam, OECD ülkeleri oranının yüzde 1,5 puan üstündedir. Halen sürmekte olan sağlık alanındaki reformlar kapsamında çıkarılan yasalardan biri olan “masrafları düşürme yasası”nın sonucunda Almanya OECD ülkeleri içinde sağlık harcamalarının kişi başına en az yükseldiği ülke konumuna gelmiştir.

2007 yılında bir yapılan sağlık reformunu ana unsurunu sağlık fonu oluşturmaktadır. 2009’dan beri yasal sağlık sigortası kapsamında çalışanlardan ve işverenlerden kesilen  primler  bu  fonda toplanmaktadır. Fona vergilerden karşılanan bir ek ödenek de eklenmekte ve fon güçlendirilmektedir. Yasal düzenlemeye bağlı 200’den fazla sağlık sigortası kuruluşu sigortalı başına fondan belli bir ödenek almaktadır. Yasal düzenlemeye bağlı sigortalar, özellikle yaşlıların, kronik hastalığı bulunan kişilerin ve düşük gelirlilerin sigorta kapsamında güvence altında kalmasını fondan aldıkları desteklerle sağlamaktadırlar. Federal Hükümet, sigortanın kişilerin  öz gelirlerinden karşılanmasının uzun vadede artması ve daha çok bölgesel farkların oluşmasını amaçlamaktadır.

Almanya sağlık sistemi Bismark Sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Amaç, toplumun tümünü mümkün olan en geniş yelpazede sağlık hizmeti kapsamına almaktır. Hizmet sunum olanakları büyük ölçüde kamunun elindedir. Sağlık hizmetleri talebinin finansmanı büyük ölçüde sosyal sigorta sistemine dayalı olarak işlemektedir.