Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: ARGE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İŞLİK VE KİRA DESTEĞİ

Programın Amacı: Bu programın amacı; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Açıklama: Proje başvurusu kabul edilen işletmeye veya girişimciye proje süresince işlik tahsisi yapılabilir. İşlik tahsisi karşılığında işlik kullanım bedeli alınmaz.Belirtilen tutarlarda kira desteği sağlanır.

Destek Oranı: Destek oranı %75’tir.

Destek Üst Limiti: 30.000 TL(Teknopark içi)-24.000 TL(Teknopark Dışı)

 Azami Destek Limiti: Proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 (bin iki yüz elli) TL,  Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 (bin) TL olmak üzere geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için https://www.igeme.com.tr/uygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için https://www.igeme.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/adan-zye-devlet-destekleri.jpg

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik