Arnavutluk ekonomisi 2016 yılında %3.4 oranında büyümüş ve artan iç talep , büyük enerji ile ilişkilidir.

Doğrudan yabancı yatırım (FDI) ve önemli AB ticaret ortaklıklarının iyileşmesi olarak nitelendirilen raporda mevcut konjonktürde ana politika hedefleri , makro ekonomik ve finansal istikrarı korumak için kurumsal reformla derinleşmektedir.

IMF’ye göre enflasyon %2’nin altına itildi. IMF, resmi dış rezervlerin geniş olduğunu gözlemlemektedir. Mali açıdan kırılganlıklar son 4 yılda düşürüldü. Rapora göre yüksek kamu borcu ve finansman ihtiyaçları, takipteki krediler ve yatırıma engel teşkil eden kurumsal zayıflıklardan kaynaklanıyor.

Olumsuz koşullarda, iç siyasi dalgalanmalar ya da küresel büyümeye yönelik şoklar reform uygulamasına ve mali konsolidasyona risk oluşturabilir.

IMF direktörleri , mali alan oluşturmak ve borç sürdürülebilirliğini sağlamak için kamu borcunu azaltma ihtiyacını destekledi.

Yetkililerin daha iddialı konsolidasyon yolu düşünmesini önerdiler.

Ayrıca mali kurumların güçlendirilmesinin , mali riskleri azaltmak ve verimliliği artırmak için önemli olduğu vurgulandı.

www.albaniannews.com